NIP w Krajowym Rejestrze Sądowym

30 grudnia 2005
Przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłoszenia swego numeru identyfikacji podatkowej do KRS do 31 maja 2006 roku. Obowiązek taki istnieje od 1 stycznia 2005 r. i wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1808).

Ponieważ dotąd nie został ogłoszony standardowy wniosek o wpisanie numeru NIP zgłoszenia należy dokonać w formie oświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną. Zgłoszenie numeru NIP nie podlega opłacie sądowej.

Przedsiębiorcy, którzy w ustawowym terminie nie uzupełnią swych danych w KRS, zostaną wezwani przez sąd do wpisania numeru NIP do właściwego rejestru w terminie 7 dni. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku po upływie tego dodatkowego terminu sąd może nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny.

Ponadto zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, oprócz firmy, siedziby i adresu również numer NIP.


POWIĄZANE

W 2022 r. wykryto 260 publikacji medialnych, powielających fałszywe informacje d...

Doprecyzowując przepisy, nie dokręcajmy regulacyjnej śruby! Od dawna wiadomo, że...

Jak dowiadujemy się z komunikatu wydanego i opublikowanego na stronach interneto...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę