Nowe dopłaty bezpośrednie w 2007 r.

14 marca 2007
Rolnicy składający wnioski o dopłaty bezpośrednie na 2007 r. (w terminie od 15 marca do 15 maja br.) mogą wnioskować o:
- o płatności zwierzęce, realizowane do powierzchni trwałych użytków zielonych;( PZ)
- o płatności do roślin uprawianych na cele energetyczne. ( RE)

Płatności zwierzęce (do bydła, owiec, kóz i koni) będą przysługiwać tym rolnikom, którzy w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006r. utrzymywali zwierzęta (zwierzęta zostały zgłoszone w tym czasie do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt) oraz jednocześnie posiadali trwałe łąki i pastwiska.

W 2007r. rolnicy nadal muszą zadeklarować te użytki zielone do wniosku, by uzyskać płatności zwierzęce. Trwałe użytki zielone obejmują również trawy na gruntach ornych, zgłoszone we wniosku w 2006r. i uprawiane przez okres co najmniej 5 lat na tej samej działce. Producenci koni muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie o utrzymywaniu koni wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych. Formularz zaświadczenia został opracowany w ARiMR
Do płatności zwierzęcych uprawnieni będą też nowi rolnicy, którzy po raz pierwszy będą składać wnioski w 2007 r. i spełnią warunki programu (obsada zwierząt, na poziomie co najmniej 0,3 DJP na 1 hektar trwałych użytków zielonych, zgłoszonych do systemu i utrzymywanych w okresie od 15 września 2006r. do 14 marca 2007 r.).

W przypadku nowych rolników płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na dany rok, spełniającej warunek obsady (0,3 JDP/hektar powierzchni trwałych użytków zielonych) oraz nie większej niż 50% powierzchni zadeklarowanych we wniosku gruntów rolnych, spełniających warunek dobrej kultury rolnej.
Uprawy roślin motylkowych oraz mieszanek traw i motylkowych z przeznaczeniem na pasze będą uprawniać do płatności uzupełniających na takich samych zasadach, jak w latach poprzednich (płatności takie jak do zbóż).

Płatności do roślin uprawianych na cele energetyczne przysługiwać będą rolnikom, którzy w składanym wniosku zaznaczą, że wnioskują o te płatności, wpiszą rodzaj rośliny uprawianej na cele energetyczne oraz podadzą powierzchnię ich uprawy. Do wniosku rolnicy muszą dołączyć umowę podpisaną z autoryzowaną firmą przetwórczą lub firmą skupującą surowce na cele energetyczne. Wykaz takich podmiotów uprawnionych do podpisywania umów z rolnikami zostanie podany do publicznej informacji w terminie do 15 kwietnia 2007r.
Wysokość płatności wynosi maksimum 45 euro/hektar, ponad przysługujące płatności dla danej grupy upraw.

Rolnicy uzyskują uprawnienia do płatności jeżeli będą przetwarzać rośliny na paliwa i inne formy energii we własnym gospodarstwie. Powinni w tym celu zaznaczyć we wniosku o płatności stosowne okienko oraz podać powierzchnię uprawianych roślin na cele energetyczne. Do wniosku, składanego do ARiMR rolnik musi dołączyć deklarację, w której zobowiązuje się do przetworzenia zebranych surowców na energię. Kopie deklaracji rolnik powinien przesłać również do ARR, która będzie nadzorować przetwarzanie surowców rolniczych w produkty energetyczne u podmiotów przetwórczych.POWIĄZANE

W 2022 r. wykryto 260 publikacji medialnych, powielających fałszywe informacje d...

Doprecyzowując przepisy, nie dokręcajmy regulacyjnej śruby! Od dawna wiadomo, że...

Jak dowiadujemy się z komunikatu wydanego i opublikowanego na stronach interneto...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę