aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

29 kwietnia 2004

8

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie rejestru państw i ich części (regionów), z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierzęta oraz w sprawie rejestru państw i ich części (regionów), z których może być przywożone mięso i inne środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, niejadalne produkty zwierzęce oraz środki żywienia zwierząt.

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020) ogłasza się:

1) rejestr państw i ich części (regionów), z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konie rejestrowane, hodowlane, użytkowe i rzeźne oraz osły, muły, osłomuły, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,

2) rejestr państw i ich części (regionów), z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konie rejestrowane, hodowlane i użytkowe na okres do 90 dni, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia,

3) rejestr państw i ich części (regionów), z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bydło hodowlane, użytkowe i rzeźne oraz świnie hodowlane, do tuczu i rzeźne, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia,

4) rejestr państw i ich części (regionów), z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owce i kozy przeznaczone do hodowli, na rzeź i do opasu, stanowiący załącznik nr 4 do obwieszczenia.

5) rejestr państw i ich części (regionów), z których może być przywożony i przewożony przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drób (kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, bażanty, kaczki piżmowe, strusie) oraz przepiórki i kuropatwy, stanowiący załącznik nr 5 do obwieszczenia,

6) rejestr państw, których może być przywożona i przewożona przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierzyna płowa (sarny, daniele, jelenie), stanowiący załącznik nr 6 do obwieszczenia,

7) rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierzęta futerkowe (lisy pospolite, lisy polarne, norki, tchórze, jenoty, nutrie, szynszyle, zające) i króliki, stanowiący załącznik nr 7 do obwieszczenia,

8) rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywe ryby, w tym konsumpcyjne oraz materiał zarybieniowy ryb, stanowiący załącznik nr 8 do obwieszczenia,

9) rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierzęta z ogrodów zoologicznych do ogrodów zoologicznych, obejmuje wszystkie państwa świata,

10) rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej psy i koty, obejmuje wszystkie państwa świata,

11) rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gołębie, obejmuje wszystkie państwa świata,

12) rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej płazy, gady oraz ryby i kraby ozdobne, obejmuje wszystkie państwa świata,

13) rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierzęta laboratoryjne do hodowli i doświadczeń, obejmuje wszystkie państwa świata,

14) rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pszczoły, trzmiele i entomofagi, obejmuje wszystkie państwa świata,

15) rejestr państw i ich części (regionów), z których mogą być przywożone jaja wylęgowe drobiu (kur, kaczek, gęsi, indyków, perlic, bażantów, kaczek piżmowych, strusi) oraz przepiórek i kuropatw, stanowiący załącznik nr 9 do obwieszczenia,

16) rejestr państw i ich części (regionów), z których mogą być przywożone nasienie, komórki jajowe i zarodki bydła, świń, koni, owiec i kóz oraz nasienie, komórki jajowe i zarodki zwierzyny płowej (saren, danieli, jeleni), stanowiący załącznik nr 10 do obwieszczenia,

17) rejestr państw, z których może być przywożone nasienie psów obejmuje wszystkie państwa świata,

18) rejestr państw, z których mogą być przywożone skóry, wełna potna i pierze, stanowiący załącznik nr 11 do obwieszczenia,

19) rejestr państw, z których może być przywożone świeże mięso, przetwory mięsne pochodzące od bydła, owiec, kóz, świń, zwierząt koniowatych, jak również parzystokopytnych i koniowatych zwierząt łownych, stanowiący załącznik nr 12 do obwieszczenia,

20) rejestr państw, z których może być przywożone mięso zającowatych (Lepondea), stanowiący załącznik nr 13 do obwieszczenia,

21) rejestr państw, z których może być przywożone mięso z ptaków łownych i ptaków dzikich utrzymywanych przez człowieka, stanowiący załącznik nr 14 do obwieszczenia,

22) rejestr państw, z których może być przywożony miód pszczeli, stanowiący załącznik nr 15 do obwieszczenia,

23) rejestr państw, z których może być przywożone przeznaczone i nie przeznaczone do konsumpcji dla ludzi mleko surowe i przetwory mleczne oraz koncentraty paszowe i środki żywienia zwierząt zawierające w swoim składzie białka mleka, stanowiący załącznik nr 16 do obwieszczenia,

24) rejestr państw i ich części (regionów), z których może być przywożone przeznaczone do konsumpcji dla ludzi świeże mięso drobiowe, stanowiący załącznik nr 17 do obwieszczenia,

25) rejestr państw, z których mogą być przywożone przeznaczone do konsumpcji dla ludzi produkty z mięsa drobiowego, stanowiący załącznik nr 18 do obwieszczenia,

26) rejestr państw i ich części (regionów), z których może być przywożone przeznaczone do konsumpcji dla ludzi świeże mięso ptaków bezgrzebiemowych utrzymywanych przez człowieka, stanowiący załącznik nr 19 do obwieszczenia,

27) rejestr państw, z których mogą być przywożone przeznaczone do konsumpcji dla ludzi produkty rybne, stanowiący załącznik nr 20 do obwieszczenia,

28) rejestr państw, z których może być przywożone nie przeznaczone do konsumpcji przez ludzi przetworzone białko zwierzęce (z wyłączeniem mączki rybnej) obejmuje państwa wymienione w załączniku nr 12 do obwieszczenia,

29) rejestr państw, z których mogą być przywożone nie przeznaczone do konsumpcji przez ludzi mączka rybna i olej rybny oraz koncentraty paszowe i pasze zawierające w swoim składzie przetworzone białko zwierzęce pochodzące z ryb, w tym mączki ze zwierząt morskich z wyłączeniem ssaków morskich, obejmuje państwa wymienione w załączniku nr 20 do obwieszczenia,

30) rejestr państw, z których mogą być przywożone nie przeznaczone do konsumpcji przez ludzi wytapiane tłuszcze (z wyjątkiem olejów rybnych) obejmuje państwa wymienione w załączniku nr 12 do obwieszczenia,

31) rejestr państw, z których mogą być przywożone produkty krwiopochodne jako materiały paszowe, stanowiący załącznik nr 21 do obwieszczenia,

32) rejestr państw, z których mogą być przywożone produkty krwiopochodne (z wyłączeniem produktów pochodzących ze zwierząt koniowatych) przeznaczone do celów technicznych i farmaceutycznych, stanowiący załącznik nr 22 do obwieszczenia,

33) rejestr państw, z których mogą być przywożone nie przetworzone surowce przeznaczone do wytwarzania karm dla zwierząt domowych i produktów technicznych, stanowiący załącznik nr 23 do obwieszczenia,

34) rejestr państw, z których może być przywożona nie przetworzona szczecina obejmuje państwa wymienione w załączniku nr 12 do niniejszego obwieszczenia,

35) rejestr państw, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt domowych oraz gryzaki dla psów, stanowiący załącznik nr 24 do obwieszczenia,

36) rejestr państw, z których mogą być przywożone nie przeznaczone do konsumpcji przez ludzi żelatyna, hydrolizowane białka, fosforan wapnia, stanowiący załącznik nr 25 do obwieszczenia,

37) rejestr państw i ich części (regionów), z których mogą być przywożone słoma i siano, stanowiący załącznik nr 26 do obwieszczenia,

38) rejestr państw, z których mogą być przywożone odchody przeznaczone do poprawiania właściwości gleby, stanowiący załącznik nr 27 do obwieszczenia,

39) rejestr państw, z których może być przywożona przeznaczona do konsumpcji przez ludzi żelatyna, stanowiący załącznik nr 28 do obwieszczenia,

40) rejestr państw, z których mogą być przywożone jelita naturalne, stanowiący załącznik nr 29 do obwieszczenia

Główny Lekarz Weterynarii
Piotr Kołodziej

Załączniki do obwieszczenia
Głównego Lekarza Weterynarii
z dnia 9 marca 2004 r. (poz. 8)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Załącznik nr 20

Załącznik nr 21

Załącznik nr 22

Załącznik nr 23

Załącznik nr 24

Załącznik nr 25

Załącznik nr 26

Załącznik nr 27

Załącznik nr 28

Załącznik nr 29


POWIĄZANE

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Jak wynika z danych przekazanych przez GIP PIP, w I kw. 2024 r. wpłynęło 255 ska...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę