Adama_artemisgoltix_15.02-30.03

Od 12 sierpnia wnioski o wsparcie z PROW mogą składać grupy producentów, a od 9 września firmy przetwórcze

16 sierpnia 2010
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewidziano prawie miliard euro na inwestycje w przetwórstwo rolno-spożywcze w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Pomoc finansowa z tego działania skierowana jest do grup producentów rolnych, "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm przetwórczych, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 milinów euro rocznie. 
Podmioty te w przypadku prowadzenia inwestycji zmierzających do ich unowocześnienia czy podniesienia ich konkurencyjności na rynku, mogą ubiegać się o refundowanie przez ARiMR części poniesionych na ten cel kosztów. Przy czym inwestycje muszą być związane z wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem lub handlem hurtowym produktami rolnymi. Dofinansowanie można otrzymać np. na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych a także ich magazynowania. Również inwestycje w budowę albo modernizację budynków i budowli wykorzystywanych do takich celów kwalifikują się do otrzymania pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Wsparcie można tez dostać na zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych np. chłodni i izoterm oraz na pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów zarządzania jakością.

W ciągu dwóch pierwszych dni naboru, do oddziałów regionalnych ARiMR wpłynęło 15 wniosków o pomoc z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" na łączną kwotę ponad 75 mln złotych. Pieniądze te wykorzystują w blisko 8% tegoroczną pulę środków przeznaczoną na wsparcie z tego działania, a wynosi ona prawie 977 milionów złotych.  Wnioski o pomoc przyjmowane będą do dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w 2010 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia br.

W pierwszej kolejności, czyli od 12 sierpnia do 8 września, wnioski o wsparcie mogą składać tylko grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez te podmioty spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz spółdzielnie zgodnie z zapisami w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to bardzo istotne, by tylko takie podmioty składały w tym okresie swoje wnioski. Jeżeli bowiem inny podmiot, który nie będzie grupą producentów rolnych, wstępnie uznaną grupą, uznaną organizacją producentów owoców i warzyw złoży w tym czasie swój wniosek, to zostanie on automatycznie odrzucony. Inni przedsiębiorcy zainteresowani  otrzymaniem wsparcia na inwestycje będą mogli składać wnioski od 9 września.

Ogłoszenie w tej sprawie podpisane przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja zostało opublikowane 28 lipca w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, oraz na portalu informacyjnym Agencji. Wnioski należy składać w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji planowanej inwestycji, osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby. Jedynie w przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego w tych oddziałach regionalnych tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 106 i w Białymstoku przy ul. Lipowej 32A.

Kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR przedsiębiorcom i grupom producentów może wynieść od 100 tysięcy złotych do nawet 20 milionów złotych. Z tym, że wsparcie wypłacane przez Agencję może pokryć od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych.

Na najwyższe, 50% dofinansowanie mogą liczyć właściciele "mikroprzedsiębiorstw", oraz małych i średnich firm, zajmujący się przetwórstwem roślin na cele energetyczne albo nabywający co najmniej 25% produktów rolnych na podstawie umów zawartych z grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi lub uznanymi grupami producentów owoców i warzyw oraz grupy producentów rolnych, uznane grupy czy uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Dofinansowanie w wysokości 40% mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zajmują się działalnością inną niż wyżej opisana. Natomiast zwrot 25% poniesionych kosztów inwestycyjnych otrzymają przedsiębiorstwa zatrudniające do 750 pracowników lub takie w których roczny obrót nie przekracza 200 milionów euro.

Agencja wypłaca dofinansowanie po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę zaplanowanej inwestycji.

POWIĄZANE

Na około 32 mld zł są szacowane straty galerii handlowych po trzykrotnym lockdow...

Do 2040 roku zostanie zbudowany niemal nowy system elektroenergetyczny, którego ...

Choć wielokrotnie słychać było o aferach podsłuchowych czy wykradaniu danych z w...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę