aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Pomoc ze środków ARiMR dla gospodarstw sadowniczych dotkniętych klęskami

25 maja 2007
Pomoc ze środków Agencji będzie udzielana w formie dopłat do oprocentowania kredytów przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami. Uruchomienie pomocy może nastąpić wyłącznie za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek właściwego wojewody zgłoszony w okresie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. Wniosek wojewody zgłaszany jest pod warunkiem oszacowania strat przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych oszacowanych przez komisję, nie więcej jednak niż

    *       4 mln zł dla gospodarstw rolnych,
    *       8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Kwota pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów  nie przekroczyć kwoty, stanowiącej różnicę między wysokością poniesionej szkody a kwotą wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

A ponadto wysokość pomocy Agencji nie może przekroczyć :

   1.      80% kwoty obniżenia dochodu, wynikającego z opinii wojewody,
   2.      90 % kwoty obniżenia dochodu, wynikającego z opinii wojewody – dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach ONW i  NATURA 2000.

Kredyt może zostać udzielony na okres:

    *      4 lata w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej,
    *      5 lat na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu.

Oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy, przy aktualnie obowiązującej stopie redyskonta,  wynosi aktualnie 1,69 %.

Od kredytobiorcy nie jest wymagane wniesienie udziału własnego, natomiast kredytobiorca winien w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować, co najmniej 50% wydatków poniesione na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody.

Agencja przewiduje, że do końca maja br. podpisane zostaną umowy z bankami, które udzielały i będą udzielać kredytów klęskowych.

Agencja dysponuje kwotą 12,5 mln zł na dopłaty obniżające oprocentowanie kredytów dla poszkodowanych rolników, która zapewnia dostęp do preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji po klęskach, poszkodowanym rolnikom.

Zgodnie ze stanowiskiem MRiRW po 30 kwietnia br. mogą  być również udzielane kredyty preferencyjne, na nowych zasadach,  na podstawie zgód MRiRW  wydanych w okresie od 1 czerwca 2006r. Warunkiem udzielenia kredytu klęskowego jest w szczególności dołączenie do wniosku o kredyt opinii wojewody, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Agencję.

W dniu 22 maja br. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazał do wojewodów zaakceptowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzór opinii wojewody, dotyczącej zakresu i wysokości doznanych szkód, oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę. Opinię tą poszkodowany rolnik składa w banku wraz z wnioskiem o kredyt „klęskowy”.

POWIĄZANE

Unia Europejska ponownie rozszerzyła preferencje handlowe na produkty z Ukrainy,...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę