Advertisement

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

21 lutego 2005

228

z dnia 1 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629 oraz z 2004 r. Nr 47, poz. 456) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

”3) loszka - samicę świni, po osiągnięciu dojrzałości płciowej do pierwszego wyproszenia;",

b) dodaje się pkt 15-17 w brzmieniu:

”15) tucznik - młodą świnię przeznaczoną do tuczu, bez względu na jej płeć, w wieku od ukończenia 10. tygodnia życia do dnia uboju;

16) loszka hodowlana - młodą samicę świni, przeznaczoną do celów rozpłodowych, w wieku od ukończenia 10. tygodnia życia do pierwszego wyproszenia;

17) knurek hodowlany - młodego samca świni, przeznaczonego do celów rozpłodowych, w wieku od ukończenia 10. tygodnia życia do pierwszego krycia.";

2) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

”1. Powierzchnia boksu, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, powinna wynosić, w przypadku utrzymywania:

1) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi do 1,47 m - co najmniej 6 m2;

2) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi powyżej 1,47 m - co najmniej 9 m2;

3) klaczy ze źrebięciem - co najmniej 12 m2.";

3) w § 30 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

”Wymiary kojca, o którym mowa w § 25 ust. 1, w przypadku utrzymywania loch pojedynczo powinny wynosić co najmniej:";

4) w § 59 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) królików o masie ciała do 2,5 kg:

a) wysokość - co najmniej 0,28 m,

b) powierzchnia podłogi - co najmniej 0,18 m2, przy czym jej szerokość - co najmniej 0,38 m, a długość - co najmniej 0,45 m;

2) królików o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg:

a) wysokość - co najmniej 0,32 m,

b) powierzchnia podłogi - co najmniej 0,24 m2, przy czym jej szerokość - co najmniej 0,38 m, a długość - co najmniej 0,6 m;".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).


POWIĄZANE

Europosłowie wezwali we wtorek państwa członkowskie, żeby do 2030 r. zmniejszyły...

Rada Ministrów przyjęła we wtorek dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku ...

Świat może wkrótce doświadczyć "poważnego aktu cybersabotażu", który wywołałby "...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę