aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

22 kwietnia 2003

z dnia 9 kwietnia 2003 r.

w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w paszach

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dopuszczalna zawartość wody w materiale paszowym wynosi 14% jej udziału masowego w tym materiale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszczalna zawartość wody w materiale paszowym może wynosić powyżej 14% jej udziału masowego w tym materiale, jeżeli informacja o tym zostanie umieszczona na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania albo dołączona do dokumentów przewozowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania środków żywienia zwierząt, wydanymi na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, zwanej dalej "ustawą".

§ 2.

1. Dopuszczalna zawartość wody w mieszance paszowej, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekraczać w:

1) mieszance paszowej uzupełniającej, przeznaczonej do zaspokajania potrzeb żywieniowych młodych zwierząt po okresie skarmiania siary lub stosowanej jako zamiennik mleka w czasie pojenia zwierząt mlekiem lub do dożywiania cieląt przeznaczonych do opasu (w preparacie mlekozastępczym) - 7% jej udziału masowego w tej mieszance;

2) mieszance paszowej zawierającej co najmniej 40% materiałów paszowych uzyskanych w procesie przetwarzania mleka - 7% jej udziału masowego w tej mieszance;

3) mieszance paszowej uzupełniającej, w skład której wchodzą składniki mineralne, zawierające co najmniej 40% popiołu surowego:

a) w przypadku gdy zawiera ona substancje organiczne - 10,0% jej udziału masowego w tej mieszance,
b) w przypadku gdy nie zawiera ona substancji organicznych - 5,0% jej udziału masowego w tej mieszance;

4) pozostałych mieszankach paszowych - 14,0% jej udziału masowego w tej mieszance.

2. Zawartość wody w mieszance paszowej może być wyższa od określonej w ust. 1, jeżeli informacja o tym zostanie umieszczona na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania lub dołączona do dokumentów przewozowych zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania środków żywienia zwierząt, wydanymi na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy.

§ 3.

Dopuszczalna zawartość substancji wiążących w materiale paszowym nie może przekraczać 3,0% ich udziału masowego w tym materiale.

§ 4.

1. Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń roślinnych w materiale paszowym, w postaci nieszkodliwych pozostałości:

1) nasion roślin oleistych lub owoców roślin oleistych pochodzących z procesu ich obróbki - nie może przekraczać 0,5% tych zanieczyszczeń w tym materiale,

2) w postaci słomy i jej odpadków, nasion gatunków roślin uprawnych lub chwastów - nie może przekraczać 5,0% ich udziału masowego w tym materiale - z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń roślinnych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać:

1) 6,0% udziału masowego tych zanieczyszczeń w nasionach rzepaku, makuchu rzepakowym, śrucie poekstrakcyjnej rzepakowej;

2) 7,0% udziału masowego tych zanieczyszczeń w nasionach lnu, makuchu lnianym, śrucie poekstrakcyjnej lnianej;

3) 20,0% udziału masowego tych zanieczyszczeń w suszu z koniczyny, mączce.

§ 5.

1. Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń mineralnych w paszach, wyrażona jako zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym, nie może przekraczać 2,2% tych zanieczyszczeń w suchej masie, z tym że:

1) w materiałach paszowych nie może przekraczać:

a) 3,4% tych zanieczyszczeń w suchej masie makuchu z nasion nigru,
b) 5% tych zanieczyszczeń w suchej masie makuchu sezamowego,
c) 4,5% tych zanieczyszczeń w suchej masie wysłodków buraczanych lub wysłodków buraczanych melasowanych,
d) 4,5% tych zanieczyszczeń w suchej masie manioku,

2) w mieszankach paszowych zawierających głównie produkty uboczne, powstałe w procesie obróbki ryżu, nie może przekraczać 3,3% tych zanieczyszczeń w suchej masie - z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń mineralnych w paszach może być wyższa od określonej w ust. 1, z wyłączeniem materiałów paszowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli informacja o tym zostanie umieszczona na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania lub dołączona do dokumentów przewozowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania środków żywienia zwierząt, wydanymi na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


*Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę