Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

30 kwietnia 2003

z dnia 9 kwietnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 138, poz. 641, z późn. zm.2)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W skład Centrali wchodzą:

1) Biuro Produktów Roślinnych,

2) Biuro Mięsa,

3) Biuro Cukru,

4) Biuro Mleka,

5) Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą,

6) Biuro Rezerw Państwowych,

7) Biuro Analiz i Programowania,

8) Biuro Integracji Europejskiej,

9) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

10) Biuro Organizacyjno-Administracyjne,

11) Biuro Finansowo-Księgowe,

12) Biuro Audytu Wewnętrznego,

13) Biuro Kontroli Wewnętrznej,

14) Biuro Nadzoru Właścicielskiego,

15) Biuro Teleinformatyki,

16) Biuro Prawne,

17) Zespół Akredytacji,

18) Zespół Promocji i Wydawnictw.

3. Zakresy działania, strukturę organizacyjną oraz podporządkowanie organizacyjne poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Agencji ustalony przez Prezesa Agencji.";

2) w § 24a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Warunki przetargu otwartego i zamkniętego, określające sposób i kryteria wyboru ofert, zatwierdza Prezes Agencji lub dyrektor oddziału terenowego, jeżeli przetarg jest organizowany przez oddział terenowy.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów:
L. Miller


* Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059.
** Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 100, poz. 641, z 1999 r. Nr 12, poz. 99 i Nr 59, poz. 626, z 2001 r. Nr 89, poz. 980 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 287.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę