Agrolok_10818

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

4 listopada 2003

1687

z dnia 9 września 2003 r.

w sprawie określenia wykazu chorób, co do których należy sporządzać plany gotowości ich zwalczania

Na podstawie art. 21a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wykaz chorób zakaźnych zwierząt, co do których należy sporządzać plany gotowości ich zwalczania, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 65, poz. 1590.


Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 września 2003 r. (poz. 1687)


POWIĄZANE

Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego. Znikną prob...

Niesolidnym dłużnikiem można zostać także przez poręczenie kredytu innej osobie,...

Nie odnotowujemy zakłóceń przy tworzeniu podstawowych rachunków płatniczych, wsz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę