ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

16 stycznia 2004

1990

z dnia 25 listopada 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt

Na podstawie art. 38 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 168, poz. 1642) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, innych niż określone w przepisach dotyczących wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich, wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, zwanej dalej "ustawą", oznakowanie materiałów paszowych, oprócz informacji wymienionych w ust. 1, zawiera napis "Ten materiał paszowy zawiera białko uzyskane z tkanek zwierząt, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione".";

2) w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) "ta mieszanka paszowa zawiera białko uzyskane z tkanek zwierząt, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione" - w przypadku mieszanek paszowych zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierząt, innych niż określone w przepisach dotyczących wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich, wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy.";

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Oznakowanie mieszanek paszowych pełnoziarnistych sporządzonych z całych ziaren zbóż może nie zawierać informacji dotyczących deklaracji zawartości składników pokarmowych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7.";

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. W przypadku mieszanek paszowych zawierających nie więcej niż trzy materiały paszowe można nie zamieszczać informacji wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli zostanie zamieszczona informacja o tych materiałach paszowych.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizucjąc wniose...

W czwartek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się organizowana przez Funda...

Inflacja w maju przyspieszyła do tempa najszybszego od przeszło 24 lat. Dwie głó...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę