Adama_artemisgoltix_15.02-30.03
Adama_poleposition_15.03_30.04

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

16 stycznia 2004

1990

z dnia 25 listopada 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt

Na podstawie art. 38 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 168, poz. 1642) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, innych niż określone w przepisach dotyczących wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich, wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, zwanej dalej "ustawą", oznakowanie materiałów paszowych, oprócz informacji wymienionych w ust. 1, zawiera napis "Ten materiał paszowy zawiera białko uzyskane z tkanek zwierząt, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione".";

2) w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) "ta mieszanka paszowa zawiera białko uzyskane z tkanek zwierząt, którego stosowanie w żywieniu przeżuwaczy jest zabronione" - w przypadku mieszanek paszowych zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierząt, innych niż określone w przepisach dotyczących wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich, wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy.";

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Oznakowanie mieszanek paszowych pełnoziarnistych sporządzonych z całych ziaren zbóż może nie zawierać informacji dotyczących deklaracji zawartości składników pokarmowych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7.";

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. W przypadku mieszanek paszowych zawierających nie więcej niż trzy materiały paszowe można nie zamieszczać informacji wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli zostanie zamieszczona informacja o tych materiałach paszowych.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

W wyniku pożaru możemy stracić cały dobytek życia. Takie zdarzenie może mieć wie...

Zamknięcie gospodarki wiosną 2020 roku przełożyło się na pierwszy od 30 lat spad...

1. kwietnia startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę