informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

3 marca 2004

139

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie składu gatunkowego mieszanek materiału siewnego i typu użytkowania mieszanek

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Mieszanki materiału siewnego mogą być tworzone:

1) z odmian różnych gatunków roślin rolniczych:

a) zbożowych,

b) pastewnych;

2) z różnych odmian jednego gatunku roślin:

a) zbożowych, jeżeli są szczególnie przydatne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się niektórych organizmów szkodliwych i zostało to udowodnione w badaniach naukowych,

b) warzywnych, jeżeli są szczególnie przydatne w pozyskiwaniu wysokich i dobrej jakości plonów warzyw i zostało to udowodnione w badaniach naukowych.

§ 2.

Mieszanki sporządzane z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych z udziałem innych gatunków roślin, w zależności od typu użytkowania tych mieszanek, dzieli się na:

1) pastewne, sporządzane z udziałem materiału siewnego roślin zbożowych oraz oleistych i włóknistych i gatunków roślin warzywnych, dla których wymagane jest badanie wartości gospodarczej odmiany;

2) niepastewne, sporządzane z udziałem materiału siewnego gatunków roślin niebędących roślinami pastewnymi;

3) ochrony środowiska i jego zasobów genowych, sporządzane z udziałem innych gatunków roślin.

§ 3.

W mieszankach materiału siewnego, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, udział każdego gatunku roślin powinien wynosić co najmniej 4%, z wyjątkiem koniczyny białej i komonicy zwyczajnej oraz traw z rodzaju mietlic, których udział może wynosić co najmniej 2%.

§ 4.

1. Mieszanki materiału siewnego przeznaczone na cele niepastewne, a wytwarzane jako mieszanki gazonowe, powinny składać się co najmniej z dwóch składników o udziale jednego składnika nie mniejszym niż 5%.

2. W przypadku mieszanek materiału siewnego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się niewielki dodatek nasion innych gatunków roślin, których udziału procentowego nie określa się.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Alimentów nie płaci około 315 tys. rodziców. Łącznie mają oni do spłaty długi al...

Zarząd KRIR przekazał opinie do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz...

W tym roku 36% Polaków planuje wydać na organizację świąt wielkanocnych nie mnie...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę