ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

3 marca 2004

139

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie składu gatunkowego mieszanek materiału siewnego i typu użytkowania mieszanek

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Mieszanki materiału siewnego mogą być tworzone:

1) z odmian różnych gatunków roślin rolniczych:

a) zbożowych,

b) pastewnych;

2) z różnych odmian jednego gatunku roślin:

a) zbożowych, jeżeli są szczególnie przydatne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się niektórych organizmów szkodliwych i zostało to udowodnione w badaniach naukowych,

b) warzywnych, jeżeli są szczególnie przydatne w pozyskiwaniu wysokich i dobrej jakości plonów warzyw i zostało to udowodnione w badaniach naukowych.

§ 2.

Mieszanki sporządzane z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych z udziałem innych gatunków roślin, w zależności od typu użytkowania tych mieszanek, dzieli się na:

1) pastewne, sporządzane z udziałem materiału siewnego roślin zbożowych oraz oleistych i włóknistych i gatunków roślin warzywnych, dla których wymagane jest badanie wartości gospodarczej odmiany;

2) niepastewne, sporządzane z udziałem materiału siewnego gatunków roślin niebędących roślinami pastewnymi;

3) ochrony środowiska i jego zasobów genowych, sporządzane z udziałem innych gatunków roślin.

§ 3.

W mieszankach materiału siewnego, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, udział każdego gatunku roślin powinien wynosić co najmniej 4%, z wyjątkiem koniczyny białej i komonicy zwyczajnej oraz traw z rodzaju mietlic, których udział może wynosić co najmniej 2%.

§ 4.

1. Mieszanki materiału siewnego przeznaczone na cele niepastewne, a wytwarzane jako mieszanki gazonowe, powinny składać się co najmniej z dwóch składników o udziale jednego składnika nie mniejszym niż 5%.

2. W przypadku mieszanek materiału siewnego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się niewielki dodatek nasion innych gatunków roślin, których udziału procentowego nie określa się.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 16 czerwca 2020 r., dotyczącego wnios...

Coraz więcej firm z sektora MŚP działa na taką samą lub większą skalę jak przed ...

Sprzedaż bezpośrednia w czasie lockdownu i stopniowego odmrażania handlu notuje ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę