Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

15 marca 2004

281

z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przeprowadza urzędową kontrolę roślin goździka pod kątem występowania zwójki goździkóweczki (Cacoecimorpha pronubana) i zwójki afrykaneczki (Epichoristodes acerbella) oraz podejmuje działania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia ich wystąpienia, określone w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, dotyczących zwalczania organizmów kwarantannowych.

2. Rośliny, w tym kwiaty cięte goździka (Dianthus L.), mogą być wprowadzane i przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są porażone przez zwójkę goździkóweczkę i zwójkę afrykaneczkę.

§ 2.

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki w uprawach roślin goździka:

1) usuwa się i pali porażone rośliny w matecznikach i mnożarkach;

2) usuwa się i pali silnie porażone rośliny w uprawach innych niż określone w pkt 1;

3) stosuje się regularnie zabiegi zwalczania, zapobiegające wprowadzeniu do obrotu goździków nieporażonych pochodzących z tych upraw.

2. W okresie od dnia 16 października do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego dopuszcza się przemieszczanie kwiatów ciętych goździka słabo porażonych przez zwójkę goździkóweczkę i zwójkę afrykaneczkę.

3. Przy ocenie stopnia porażenia kwiatów ciętych goździka przez zwójkę goździkóweczkę i zwójkę afrykaneczkę bierze się pod uwagę stadium rozwojowe tych zwójek i ryzyko ich rozprzestrzeniania się.

§ 3.

Przechowywanie, hodowanie lub wykorzystywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki jest dozwolone tylko przez podmioty prowadzące prace naukowo-badawcze lub prace nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego dyrektywę 76/647/EEC z dnia 9 grudnia 1974 r. w sprawie zwalczania zwójek występujących na goździku (Dz. Urz. UE L 93, 07.07.1974 r., z późn. zm.).


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę