aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

29 kwietnia 2004

661

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną2)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

2) wymagania dla pracowników przeprowadzających graniczną kontrolę fitosanitarną.

§ 2.

1. W miejscach, w których jest przeprowadzana graniczna kontrola fitosanitarną, zapewnia się, w szczególności:

1) wyodrębnione miejsca lub pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzenia kontroli tożsamości i zdrowotności;

2) oświetlenie naturalne lub sztuczne niepowodujące zmiany kolorów poddawanych kontroli zdrowotności obiektów.

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w:

1) stoły przeznaczone do przeprowadzania kontroli zdrowotności;

2) urządzenia, narzędzia i materiały przeznaczone do:

a) wizualnej oceny pobranych prób,

b) przygotowania prób do dalszego testowania,

c) indywidualnego oznaczania prób i ich pakowania, w celu przestania ich do dalszej oceny w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych,

d) plombowania i pieczętowania prób, przesyłek, partii lub środków transportu,

e) odkażania obiektów, materiałów i wyposażenia, wykorzystywanego do przeprowadzania kontroli;

3) urządzenia telekomunikacyjne w celu utrzymania bezpośredniej łączności z Głównym Inspektoratem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, specjalistycznymi laboratoriami diagnostycznymi, organami celnymi. Komisją Unii Europejskiej oraz organami odpowiedzialnymi za zdrowie roślin w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej;

4) sprzęt informatyczny lub biurowy do sporządzania kopii dokumentów.

3. W miejscach, o których mowa w ust. 1, zapewnia się:

1) przechowywanie przesyłki lub przeprowadzanie kwarantanny roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

2) zniszczenie całości lub części przesyłki;

3) przeprowadzanie zabiegu odkażania i oczyszczania zakwestionowanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

§ 3.

Pracownik przeprowadzający graniczną kontrolę fitosanitarną powinien posiadać:

1) wykształcenie i kwalifikacje, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

2) wiedzę z zakresu wykrywania i diagnozowania organizmów szkodliwych, potwierdzoną zaświadczeniami o ukończonych kursach lub szkoleniach, przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub inne jednostki;

3) dostęp do:

a) przepisów regulujących przeprowadzanie granicznej kontroli fitosanitarnej,

b) wytycznych i poleceń z zakresu granicznej kontroli fitosanitarnej i procedury zapewniającej nienaruszalność i bezpieczeństwo prób podczas transportu do laboratorium specjalistycznego oraz podczas wykonywania badań w laboratorium, wydanych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin,

c) przepisów Unii Europejskiej dotyczących zdrowia roślin,

d) instrukcji opracowanych przez organy Unii Europejskiej, przeznaczonych dla inspektorów przeprowadzających graniczną kontrolę fitosanitarną,

e) informacji o przesyłkach roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z krajów trzecich, które w wyniku przeprowadzonej w tym miejscu, granicznej kontroli fitosanitarnej zostały zakwestionowane,

f) wyników badań przesyłek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, przeprowadzonych w tym miejscu,

g) wykazu specjalistycznych laboratoriów diagnostycznych, upoważnionych do wykrywania lub identyfikacji organizmów szkodliwych, wraz z adresami i telefonami tych laboratoriów.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego Dyrektywę Rady Nr 98/22 z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie minimalnych warunków dla przeprowadzania kontroli zdrowotności roślin w punktach wwozu, innych niż miejsce przeznaczenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z krajów trzecich (Dz. Urz. WE L 126, 28.04.1998).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


POWIĄZANE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek określający nowe wspólne rozwiązanie...

Rząd Ukrainy wprowadził zmiany w procedurze weryfikacji eksporterów rolnych w st...

Sądy wciąż będą puchnąć od nowych spraw. Wzrost rdr. będzie nawet 30-proc. W 202...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę