aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

7 maja 2004

771

z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach 2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się dopuszczalne zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 
** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają następujące przepisy Unii Europejskiej:
1) Dyrektywę Rady 90/642/EEC z dnia 27 listopada 1990 r. ustalającą maksymalne zawartości pozostałości pestycydów na lub w określonych produktach pochodzenia roślinnego, włączając w to owoce i warzywa (Dz. Urz. WE L 350, z 14.12.1990, ze zm.);
2) Dyrektywę Rady 86/362/EEC z dnia 24 lipca 1986 r. ustalającą maksymalne zawartości pozostałości pestycydów na lub w zbożu (Dz. Urz. WE L 221, z 7.08.1986, ze zm.);
3) Dyrektywę Rady 86/363/EEC z dnia 24 lipca 1986 r. ustalającą maksymalne zawartości pozostałości pestycydów na lub w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 221, z 7.08.1986, ze zm.);
4) Dyrektywę Rady 76/895/EEC z dnia 23 listopada 1976 r. ustalającą maksymalne zawartości pozostałości pestycydów na lub w owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 340, z 9.12.1976, ze zm.).

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 7 kwietnia 2004 r. (poz. 771)

(w trakcie opracowywania)


POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę