aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Sytuacja finansowa ARR

11 września 2002

Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała informację o sytuacji finansowej Agencji Rynku Rolnego w 2002 roku.

Agencja Rynku Rolnego, powołana ustawą z 7 czerwca 1990 roku o utworzeniu ARR, jest zadłużona w bankach na kwotę 685,3 mln zł, w tym:

 • 435,3 mln zł to kredyty z 2001 r. podjęte na realizację uchwał nr 94 i 111/2001 Rady Ministrów w sprawie zakupu do 1 mln ton zbóż ze zbiorów 2001 r., z terminem spłaty 6 listopada br.;
 • 250 mln zł – tegoroczny kredyt na zakupy interwencyjne mięsa i zboża, utrzymanie zapasów interwencyjnych, dopłaty do eksportu odtłuszczonego mleka w proszku, dopłaty do cen skupu zbóż, koszty bankowej obsługi kredytów.

9 sierpnia 2002 r. ARR, w trybie ustawy o poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa, złożyła do Ministerstwa Finansów wnioski o udzielenie poręczenia na kredyty:

 • 152 mln zł w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A.; Rada Ministrów na posiedzeniu 27 sierpnia br. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Agencji poręczenia spłaty tego kredytu;
 • 150,0 mln zł w Banku Zachodnim WBK S.A.

9 sierpnia 2002 r. Agencja dokonała wyboru banków na udzielenie kredytów w wysokości 530 mln zł. Obecnie trwa negocjowanie umów warunkowych z roboczymi konsultacjami w Ministerstwie Finansów. 2 września br. nastąpiło otwarcie przetargu na udzielenie kolejnych kredytów w wysokości 370 mln zł.

Kredyty są niezbędne na sfinansowanie wydatków w miesiącach wrzesień-grudzień br. w zakresie interwencji:

 • na rynku zbóż – 672,4 mln zł,
 • na rynku mięsa – 467,3 mln zł,
 • na rynku mleka i przetworów mlecznych – 100,9 mln zł,
 • na rynku skrobi ziemniaczanej – 47,4 mln zł

oraz :

 • na utrzymanie zapasów – 61,9 mln zł,
 • dopłaty do tytoniu – 35,9 mln zł,
 • spłatę odsetek od kredytów – 25,2 mln zł.

Łączne wydatki przewidziane w okresie wrzesień-grudzień wyniosą 1 411,0 mln zł. W tych wydatkach nie uwzględniono interwencji na rynku rzepaku oraz zakupu masła w ramach ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, a także przyszłych zobowiązań ARR, wynikających z realizacji programu pomocy żywnościowej (program znajduje się w fazie opracowywania).

Rada Ministrów przyjęła, że:

 1. ARR w realizacji zadań interwencyjnych ograniczy planowane wydatki, nie wykonując (lub wykonując częściowo) niektórych zadań ujętych w programie działań interwencyjnych, co da oszczędność ok. 137 mln zł;
 2. ARR sprzeda część rezerw państwowych: ok. 50 tys. ton cukru (na kwotę ok. 50 mln zł), ok. 20 tys. ton mięsa (ok. 76 mln zł), oraz ok. 100 tys. ton zboża (ok. 80 mln zł), co powinno przynieść ok. 166 mln zł na uzupełnienie deficytu środków na interwencję;
 3. ARR sprzeda część zapasów interwencyjnych zbóż (300 tys. ton pszenicy) za ok. 120 mln zł;
 4. w przypadku uruchomienia, zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2002 dodatkowych 100 mln zł dotacji dla ARR (przy uzyskaniu określonych wpływów z VAT), niedobór środków zmniejszy się o tę kwotę;
 5. wykorzysta się część wolnych środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ok. 200 mln zł).

Łączna kwota potencjalnych oszczędności i dodatkowych środków może wynieść ok. 771 mln zł, co zmniejszyłoby prognozowany deficyt ARR do 1 291 mln zł, tj. do kwoty mającej pokrycie w dotychczas uzyskanych i wynegocjowanych (potencjalnych) kredytach (1 452 mln zł).

Zobowiązano kierownictwo ARR do prowadzenia elastycznej polityki w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi, tj. dostosowania zapotrzebowania na kredyty do prognozowanych przychodów ze sprzedaży zapasów.

Rada Ministrów będzie udzielała poręczeń i gwarancji dla zaciąganych przez Agencję kredytów na realizację podjętych zobowiązań.


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę