Advertisement

UOKiK skontroluje PZU Życie

8 czerwca 2005

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy PZU Życie nie nadużyło swojej pozycji rynkowej przez utrzymywanie niekorzystnego systemu grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

Przedmiotem wszczętego 1 czerwca 2005 r. przez UOKiK postępowania jest system grupowych ubezpieczeń pracowniczych na życie. W jego trakcie Urząd sprawdzi czy działania PZU Życie nie stanowią zakazanej przez prawo praktyki ograniczającej konkurencję.

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania zwróciło się do Prezesa UOKiK ośmiu przedsiębiorców. Ich zdaniem wprowadzenie przez ubezpieczyciela szeregu niekorzystnych przepisów (m.in. wymóg wyrażania zgody na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez pracowników mimo, iż nie są oni stroną umowy) stanowi nadużycie pozycji rynkowej.

Analiza dokumentów i informacji zebranych przez UOKiK dały podstawę do przyjęcia, że w opisanej sprawie mogło nastąpić naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – tłumaczy Cezary Banasiński, Prezes Urzędu.

Postępowanie UOKiK prowadzone będzie również na podstawie przepisów Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ponieważ zgromadzone materiały uzasadniają przypuszczenie, że praktyki stosowane przez PZU Życie mogą mieć wpływ na handel miedzy państwami członkowskimi UE.

Za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w powyższym zakresie grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznych przychodów.


POWIĄZANE

30 lipca 2019 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwai Rozwo...

Z ustaleń funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu i ...

Projekt nowelizacji prawa górniczego posłów Prawa i Sprawiedliwości może pozbawi...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę