aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Załącznik PIT/D

5 lutego 2003

Formularz PIT-36

Formularz PIT-37

Załącznik PIT/O

Załącznik PIT/D

Formularz PIT-28


Ściągnij załącznik PIT/D  

Pobierz program do rozliczenia PITu '2002'

 

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2002 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

 1. na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego - szerzej o tym odliczeniu w opisie do części B.1 załącznika,

 2. na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, z tytułu których - w tych latach - korzystali z odliczeń od dochodu, przychodu lub podatku. Do inwestycji tych zalicza się:

  • budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, bądź kontynuację wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku lub udziału we współwłasności tej działki,
  • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowę budynku mieszkalnego,
  • wkład budowlany lub mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej,
  • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
  • wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  • systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,

 1. na spłatę wraz z odsetkami kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, przeznaczonych na wydatki poniesione w latach 1992-1993 na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami na wynajem oraz na własne cele mieszkaniowe,

 2. na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,

 3. w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie (przychodzie) lub podatku za te lata.

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację. Formularz ten należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT-28, PIT-36, PIT-37), bądź do wspólnego zeznania małżonków (PIT-36 lub PIT-37).

Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za 2002 r. dokonują odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K. Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę