EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Absolutorium dla rządu

24 lipca 2003

Na wniosek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych posłowie przyjęli sprawozdanie Rady Ministrów o wykonaniu budżetu państwa w 2002 r. wraz z analizą budżetową NIK.

Dochody budżetu państwa w 2002 r. wyniosły 143 519,8 mln zł, a zatem były niższe od kwoty planowanej o 1 581,8 mln zł. Wydatki budżetu państwa wykonano w kwocie 182 922,4 mln zł, tj. o 2179,2 mln zł niżej od limitu. W rezultacie deficyt budżetu państwa wyniósł 39 402,6 mln zł i był niższy o 597,4 mln zl od nieprzekraczalnej kwoty określonej w ustawie. Oznacza to, że rząd gospodarował publicznymi pieniędzmi rzetelnie, chociaż z potknięciami.

Sejm zaakceptował wczoraj sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o wykonaniu budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2002 r. Mirosław Sekuła, prezes NIK, podkreślił, że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania ubiegłorocznego budżetu przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz. Zrealizowano dochody i wydatki budżetu państwa w 2002 r. na poziomie zbliżonym do założonego w ustawie budżetowej, co pozwoliło na sfinansowanie podstawowych zadań państwa, mimo że struktura finansowa deficytu znacznie odbiegała od założeń ustawy.

Izba ocenia politykę finansową rządu jako rzetelną. Podkreśla jednak, że w sposobie wykonania ustawy budżetowej na 2002 r. wystąpiły istotne nieprawidłowości. Dotyczyły one m.in. planowania przychodów z prywatyzacji. Relacja deficytu budżetu państwa do PKB na koniec 2002 r. osiągnęła 5,1 proc. Przy tak dużym deficycie i niewielkich przychodach z prywatyzacji konieczne stało się zwiększenie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, co ograniczyło dostępność kredytów dla sektora przedsiębiorstw. W analizie NIK przedstawionej posłom podkreśla się, że konieczna jest kompleksowa nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Należy uporządkować planowanie, podział i przekazywanie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Trzeba także zapanować nad pogłębiającym się procesem zadłużania państwowych funduszy celowych i agencji rządowych wykonujących zadania państwowe i otrzymujących dotacje budżetowe. Dotyczy to m.in. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Rynku Rolnego i Funduszu Pracy. Zwrócono też uwagę na niepokojąco niski poziom wykorzystania środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Środki dostępne w 2002 r. wykorzystano zaledwie w 45 proc., w tym z programu PHARE – w 60,7 proc., ISPA – w 18 proc. oraz SAPARD – zaledwie w 0,04 proc.

Poseł Stanisław Stec, sprawozdawca sejmowej Komisji Finansów Publicznych, rekomendując Sejmowi przyjęcie rządowego sprawozdania powiedział: „(…) mamy prawdziwy i rzetelny obraz z wykonania budżetu w 2002 r., a wykazane przez NIK nieprawidłowości nie miały wpływu na realizację budżetu. Rządowi udało się oddalić krach finansów publicznych i wprowadzić prawidłowe zmiany w wydatkach i dochodach”.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę