EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

ARiMR wznowiła nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu "Przetwórstwo i rynek rybny"

27 września 2006

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 22 września br. wznowiła nabór wniosków o dofinansowanie w Działaniu 3.4 „Przetwórstwo i rynek rybny” w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006”.

Wznowienie naboru wniosków jest efektem decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucji Zarządzającej programem o przesunięciu (realokacji) ponad 45,1 mln euro z tych działań SPO „Rybołówstwo…”, które nie wywołały dużego zainteresowania wśród beneficjentów. Decyzja miała na celu zapewnienie pełnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację całego programu.

O środki finansowe z Działania 3.4 „Przetwórstwo i rynek rybny” mogą ubiegać się osoby prawne i fizyczne prowadzące przetwórstwo lub hurtową sprzedaż ryb i produktów rybnych. Wsparcie ze strony ARiMR polega na refundacji 40% kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia. W przypadku projektów wdrażających techniki znacząco redukujące oddziaływanie na środowisko istnieje możliwość zwrotu 70% kosztów kwalifikowanych.

W ramach tego działania można uzyskać dofinansowanie dla takich projektów jak:
* Zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury zakładów, maszyn, urządzeń i instalacji przetwórczych.
* Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych oraz ich infrastruktury technicznej.
* Modernizacja linii technologicznych, infrastruktury produkcyjnej oraz wprowadzenie nowych technologii dla poprawy jakości i atrakcyjności produktów oraz zwiększenie asortymentu.
* Budowa, rozbudowa oraz modernizacja zaplecza socjalnego stanowiącego element procesu technologicznego.
* Zakup środków transportu wewnętrznego, specjalistycznego zewnętrznego bezpośrednio związanych z realizacją celów projektu.
* Inwestycje związane z zastosowaniem technik lub technologii przetwarzania odpadów produktów rybnych w celu wprowadzania ich na rynek.
* Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji dotyczących wpływu zakładów przetwórstwa na środowisko lub sposobów poprawy jakości produktów rybnych.

Dofinansowania nie można uzyskać na:
* Projekty przekraczające realne potrzeby rynku rybnego w Polsce.
* Punkty sprzedaży detalicznej.
* Mączkarnie i urządzenia do produkcji pasz, za wyjątkiem inwestycji bazujących na zagospodarowaniu odpadów rybnych.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w oddziałach regionalnych ARiMR, na stronach internetowych: Agencji - www.arimr.gov.pl (Sektorowy Program Operacyjny – Rybactwo/ Wnioski i instrukcje) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl (Fundusze Strukturalne/ SPO - Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb/ Wzory wniosków o dofinansowanie).

Nabór wniosków trwać będzie do wyczerpania udostępnionych dla tego działania środków finansowych.

Od wdrożenia 2 sierpnia 2004 r. działania „Przetwórstwo i rynek rybny” do 2 marca 2006 r. (tj. do zawieszenia naboru wniosków decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na skutek wyczerpania pierwotnie przeznaczonego na ten cel limitu finansowego), do ARiMR złożono 118 wniosków, a suma oczekiwanego w nich dofinansowania wyniosła ponad 177 mln zł.

Do 8 września 2006 r. Komitet Sterujący zatwierdził do realizacji 100 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 114 mln zł. Obecnie Agencja podpisuje ostatnie z umów na realizację tych inwestycji.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę