aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Fragmenty komunikatu CIR po posiedzeniu Rady Ministrów

22 kwietnia 2004

Rada Ministrów zapoznała się z informacją w sprawie zamieszczenia w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2004 rok wydatków na prefinansowanie działań realizowanych w gospodarstwach rolnych w ramach programu SAPARD.

W związku z możliwością skorzystania z programu SAPARD, rolnicy złożyli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o refundację planowanych kosztów zakupów maszyn i ciągników, na kwotę 150 mln zł. Kwota ta przewyższa wydatki na ten cel zarezerwowane w programie SAPARD.
W rozporządzeniu Komisji Europejskiej przewidziano, że w razie wyczerpania się środków z tego programu, istnieje możliwość wykorzystania pieniędzy przewidzianych na realizację planu rozwoju obszarów wiejskich (PROW). Ponieważ program PROW zostanie przyjęty przez Komisję Europejską nie wcześniej jak w połowie maja br., zaproponowano, aby w okresie przejściowym, ARiMR sfinansowała wydatki w wysokości 150 mln zł na realizację programu SAPARD. (N)

***

Rada Ministrów wydała Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

Celem nowelizacji jest:
• dostosowanie przepisów obowiązującego rozporządzenia do ustawy z 2 października 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych;
• stworzenie możliwości udzielania pomocy finansowej przez ARiMR podmiotom zajmującym się przetwarzaniem surowców rolniczych na surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy (przeznaczony do wytwarzania biokomponentów do produkcji biopaliw ciekłych i paliw ciekłych);
• stworzenie możliwości stosowania ze środków budżetowych, będących w dyspozycji ARiMR, dopłat do oprocentowania kredytów na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Od 2000 roku systematycznie wzrasta produkcja spirytusu surowego. Stopniowo rośnie również liczba pracujących gorzelni rolniczych. W sezonie 2002/2003 gotowość działalności zgłosiło 776 gorzelni, a produkcję uruchomiło ok. 340 zakładów.

Uruchomienie gorzelni, które nie prowadziły produkcji przez ostatnie 2-3 lata, wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Jednocześnie modernizacja przedsiębiorstw produkujących surowy spirytus rolniczy i surowy olej rzepakowy umożliwi dalsze zwiększenie produkcji ww. produktów i zapotrzebowania na surowce rolnicze. Powinno to podwyższyć dochodowość rolników. Zwiększenie produkcji komponentów wykorzystywanych do biokomponentów zwiększy także produkcję biopopaliw.

Wprowadzenie zmian do rozporządzenia pozwoli zwiększyć linię kredytową na zakup środków do produkcji rolnej do poziomu roku ubiegłego.

Szacuje się, że na dopłaty do oprocentowania kredytów konieczne jest zaangażowanie środków ARiMR w wysokości: ok. 28 mln zł w 2004 roku i ok. 27 mln zł w 2005 roku. Zapotrzebowanie to może się zmienić w przypadku zmiany obowiązującej stopy redyskontowej weksli.

***

Rada Ministrów zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji umowy finansowej zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu usuwania skutków powodzi II.

Drugi projekt dotyczący usuwania skutków powodzi przygotowano we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W koncepcji tej założono projektowanie, nadzór oraz odbudowę i modernizację infrastruktury użyteczności publicznej, zniszczonej przez powódź w 2001 roku.
Umowę finansową z EBI podpisano 20 grudnia 2001 roku. Bank pożyczył Polsce 250 000 000 euro na 25 lat. Spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi 20 lipca 2008 roku, a ostatniej 20 stycznia 2026 roku.

Przewidywany całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 385 mln euro, z czego pożyczka stanowi 64,9 proc., a środki własne 135 mln euro (około 35,1 proc.).

Z pożyczki finansowane jest:
- usuwanie szkód powstałych po powodzi;
- odbudowa priorytetowej infrastruktury;
- odtwarzanie i ochrona przeciwpowodziowa.

Ponadto wykonywane są prace zabezpieczające przed podobną katastrofą:
- naprawa i odbudowa koryt rzecznych oraz prace regulacyjne;
- naprawa zniszczonych obwałowań głównych rzek;
- odbudowa zniszczonych stacji pomp;
- studia zapewniające prawidłowe wykorzystanie Wisły.
Koordynatorem projektu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę