Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Komunikat KRUS

6 grudnia 2004

Komunikat KRUS o zmianie wysokości zasiłku pogrzebowego.

Od dnia 1 grudnia 2004 r. zwiększa się o 78,80 zł, tj. do 4.539,86 zł wysokość zasiłku pogrzebowego, w związku z ogłoszonym przez Prezesa GUS komunikatem o kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2004 r., które wyniosło 2.269,93 zł. Nowa wysokość zasiłku pogrzebowego będzie dotyczyć zgonów zaistniałych po 30 listopada 2004 r.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

1. ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
2. uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
3. członka rodziny osoby, o której mowy w pkt 1 lub 2, pozostającego na jej utrzymaniu i spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej,
4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Zasiłek pogrzebowy wynosi: patrz tabela. Przysługuje on w wysokości określonej w przepisach emerytalnych. Prawo do zasiłku pogrzebowego, podobnie jak do innych świadczeń z ubezpieczenia, KRUS ustala na wniosek osoby zainteresowanej albo innej osoby (bądź osób) mającej interes prawny w ustaleniu tego prawa. Jeżeli koszty pogrzebu poniosło kilka osób, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby proporcjonalne do poniesionych kosztów. W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z prawem do zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek ten przyznaje się na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do zasiłku pogrzebowego, podobnie jak do innych świadczeń z ubezpieczenia, KRUS ustala na wniosek osoby zainteresowanej albo innej osoby mającej interes prawny w ustaleniu tego prawa.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę