aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Krajowe Forum Wodne

12 kwietnia 2007
W siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w pierwszych dniach kwietnia odbyło się I Krajowe Forum Wodne. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych .

Tematem przewodnim była Ramowa Dyrektywa Wodna i jej wdrażanie w Polsce poprzez transpozycję do prawodawstwa krajowego. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji, zarówno państwowych jak i społecznych, związanych z gospodarką wodną w Polsce na różnym szczeblu.  Ze względu na fakt, że wdrażanie Dyrektywy Wodnej wiąże się bezpośrednio z innymi wytycznymi Unii Europejskiej względem polityki ochrony środowiska m.in. Dyrektywą Azotanową  regulującą kwestie wprowadzania azotu do środowiska przez rolnictwo, w spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

- Postanowienia Dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej potocznie zwaną Ramową Dyrektywa Wodną (RDW) dotyczą śródlądowych wód powierzchniowych, przejściowych (morskie ujścia rzek o częściowo zasolonych wodach z dużym wpływem wód słodkich), przybrzeżnych oraz wód podziemnych.  Głównym celem wdrażania RDW jest osiągnięcie do roku 2015 dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych oraz dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Polskim normatywem legislacyjnym RDW jest przede wszystkim ustawa Prawo wodne, a także Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza obowiązek konsultacji społecznych w zakresie harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami oraz przeglądów istotnych problemów gospodarki wodnej – mówi Adam Stępień z Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych

Samorząd rolniczy chcąc włączyć się w proces szerzenia wiedzy na temat tej jakże istotnej kwestii zachęca do zapoznania się z Harmonogramem i programem prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych i wypełnienia ankiety z prośbą o odesłanie na jej adres mailowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej www.kzgw.gov.pl,


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę