aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Materiał siewny – pozostał miesiąc na składanie wniosków

29 maja 2007
Agencja Rynku Rolnego przypomina rolnikom, że pozostał jeszcze miesiąc na składanie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w roku 2007.
Do dnia 28 maja 2007 roku do ARR wpłynęło 2 987 wniosków – 1 477 wniosków o dopłatę do materiału siewnego od producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą oraz 1 510 wniosków o dopłatę do materiału siewnego w ramach pomocy „de minimis”.
Agencja Rynku Rolnego do dnia dzisiejszego wydała 817 decyzji o przyznaniu pomocy – 340 decyzji dotyczących pomocy suszowej i 477 decyzji o przyznanej pomocy „de minimis”. Najwięcej wniosków złożono w województwie wielkopolskim (643), natomiast największa ilość decyzji (161) została wydana w województwie kujawsko-pomorskim.
* * *
Wniosek o dopłatę powinien zostać złożony we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego – oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego.
Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie składa się w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego – w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:
1. zbóż ozimych, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
2. zbóż jarych i roślin strączkowych, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w roku złożenia wniosku;
3. sadzeniaków ziemniaka, wysadzonego wiosną w roku złożenia wniosku, który został:
• zakupiony w okresie od dnia 1 września roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 31 maja roku złożenia wniosku
lub
• wydany z magazynu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja roku złożenia wniosku.
Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą, składa się w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2007 r. –
w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:
1. zbóż ozimych, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w 2006 r.;
2. zbóż jarych i roślin strączkowych, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu lub sadzenia wiosną 2007 r.;
3. sadzeniaków ziemniaka, wysadzonego wiosną 2007 r., który został:
• zakupiony w okresie od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 maja 2007 r.
lub
• wydany z magazynu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2007 r.
Dopłatę, o której mowa, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego,
podany we wniosku o wpis do centralnego rejestru przedsiębiorców. Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:
1) 50 zł – w przypadku zbóż;
2) 60 zł – w przypadku roślin strączkowych;
3) 300 zł – w przypadku ziemniaków.
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1. w przypadku zbóż:
• pszenica zwyczajna,
• żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
• jęczmień,
• pszenżyto,
• owies;
2. w przypadku roślin strączkowych:
• łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
• groch siewny,
• bobik,
• wyka siewna;
3. ziemniak.
Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania
lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:
• 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;
• 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego
• 80 kg – w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego;
• 130 kg – w przypadku jęczmienia;
• 150 kg – w przypadku pszenżyta;
• 150 kg – w przypadku owsa;
• 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
• 200 kg – w przypadku grochu siewnego;
• 80 kg – w przypadku wyki siewnej;
• 270 kg – w przypadku bobiku;
• 2500 kg – w przypadku ziemniaka.
Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związaną z dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę