aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Ogłoszenie o naborze wniosków

16 kwietnia 2007
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ogłaszają, że w dniu 16 kwietnia 2007 r.
odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach działania 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

Szczegółowe warunki udzielania pomocy określa Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117, z późn. zm1. ).

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu można złożyć bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji projektu, lub wysłać do OR ARiMR pocztą (listem poleconym albo pocztą kurierską) w dniu 16 kwietnia 2007 r.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zmienionego wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, obowiązujący wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” został udostępniony na stronie internetowej www.minrol.gov.pl . Formularz wniosku można również pobrać ze strony internetowej www.arimr.gov.pl lub otrzymać w formie wydruku w Biurach Obsługi Wniosków OR ARiMR. Na ww. stronach internetowych zamieszczone zostały także aktualne instrukcje wypełniania wniosku oraz obowiązujące wzory formularzy niektórych załączników do wniosku.

Wnioski złożone w terminie zostaną poddane losowaniu, które ustali kolejność ich weryfikacji w poszczególnych OR ARiMR. Losowanie zostanie przeprowadzone w Centrali Agencji z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W przypadku gdy wniosek będzie wymagał dokonania poprawek lub uzupełnień, ARiMR poinformuje o tym wnioskodawcę, a kolejność wniosku zostanie zmieniona, zgodnie z datą dostarczenia ostatniej poprawki lub uzupełnienia, uwzględniając pierwszeństwo wniosków, które od początku były poprawne i kompletne.

Nie gwarantuje się przyznania pomocy na realizację wszystkich projektów. W każdym województwie sfinansowanych będzie mogło być tyle projektów, na ile pozwoli wysokość limitu środków dla danego województwa.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, które sporządzono na formularzu innym niż obowiązujący lub złożono w niewłaściwym OR ARiMR bądź w innym niż wyznaczony terminie, nie będą rozpatrywane.
W przypadku wniosków przesłanych pocztą o terminie złożenia wniosku decyduje data nadania przesyłki.

Ponadto informujemy, iż terminem końcowym realizacji projektów i składania wniosków o płatność jest 30 czerwca 2008 roku.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę