Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Przeciwdziałanie korupcji

14 grudnia 2009
W nawiązaniu decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji w jednostkach podległych Ministerstwu  planu strategii antykorupcyjnej, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działając na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50. poz. 291 ze zm.) i  Statutu Kasy, Zarządzeniem Nr 14 z dnia 21 kwietnia 2009 roku, powołał Zespół do realizacji działań antykorupcyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Program działań antykorupcyjnych w KRUS na lata 2009-2015, przygotowany przez Zespół i zarekomendowany Prezesowi Kasy w czerwcu 2009 r., określił priorytetowe cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Kasy, związane z identyfikacją ryzyk korupcji i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom o takim charakterze.  Harmonogram tego programu uwzględnia m.in.:

    * udoskonalenie wewnętrznych procedur ISO w Systemie Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, umożliwiających zdefiniowanie obszarów szczególnie zagrożonych ryzykiem korupcji,
    * upowszechnienie etycznych wzorców postępowania,
    * wdrożenie nowoczesnych narzędzi wspomagających systemy kontroli wewnętrznej i umożliwiające monitoring bezpieczeństwa informacji,
    * cykliczne szkolenia wewnętrzne oraz obowiązkowe dla ogółu pracowników testy kompetencji nt. zagrożeń o charakterze korupcyjnym,
    * poddanie auditowi zewnętrznemu obowiązujących w Kasie procesów i procedur.

Zakres i tryb  wskazanych działań określa Zarządzenie nr 45 Prezesa KRUS z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),  zgodnego normą PN-EN ISO 9001:2009 i normą PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Ogół działań Kasy definiuje zatwierdzona przez Prezesa Kasy, obowiązująca od 1 grudnia 2009 r., Księga ZSZ obejmująca m.in.: Politykę Bezpieczeństwa, Politykę Jakości oraz System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Działania Kasy związane z  przeciwdziałaniem korupcji koordynuje i nadzoruje i  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które we wrześniu 2008 zainicjowało resortowy program  pn. „Strategia Antykorupcyjna”. Źródłowy dokument opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRiRW WWW.bip.minrol.gov.pl

Zobacz także: "Stategię antykorupcyjną" na stronie BIP MRiRW 
POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę