CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Statut

20 maja 2005

(M.P. nr 11 poz. 226)

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(Mon. Pol. Nr 11, poz. 226)

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. Nr 52, poz. 833 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 589) w załączniku w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Płatności Bezpośrednich;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M.Belka

Załącznik do zarządzenia nr 116 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 833)


STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

§ 1.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 134, poz. 1433), do spraw:

1) rolnictwa;
2) rozwoju wsi;
3) rynków rolnych.

§ 2.

W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii;
3) Departament Finansów;
4) Departament Gospodarki Ziemią;
5) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;
6) Departament Infrastruktury Wsi i Komunikacji Społecznej;
6a)Departament Płatności Bezpośrednich;
7) Departament Prawno-Legislacyjny;
8) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;
9) Departament Rybołówstwa;
10) Departament Spraw Obronnych;
11) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;
12) Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych;
13) Biuro Administracyjno - Gospodarcze;
14) Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji;
15) Biuro Ministerstwa;
16) Biuro Inspekcji Wydatków Interwencyjnych;
17) Biuro Kontroli;
18) Biuro Prasowe;
18a) Biuro Teleinformatyki;
19) Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;
20) Stanowisko ds. Informacji Niejawnych.

§ 3.

Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu rolnictwo:
a) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,
b) Departament Hodowli i Ochrony Roślin,
c) Departament Rybołówstwa;

2) w zakresie działu rozwój wsi:
a) Departament Gospodarki Ziemią,
b) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
c) Departament Infrastruktury Wsi i Komunikacji Społecznej;

3) w zakresie działu rynki rolne – Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

§ 4.

Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.


POWIĄZANE

Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kieruje dotychczasowy wiceprezes Ag...

W ciągu 10 lat działalności Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma dać ok. 900 ml...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) rozpoczyna działalność od 1 września. ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę