aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ubezpieczenia wzajemne w rolnictwie

19 czerwca 2002

Prowadzenie jakiejkolwiek działalności niesie za sobą ryzyko niepowodzenia spowodowanego przez przypadki losowe. Dotyczy to w dużym stopniu rolnictwa i produkcji rolnej. Nieomal na co dzień spotykamy się z doniesieniami o stratach spowodowanych przez kieski żywiołowe jak choćby powodzie, huragany, gradobicie, ogień itp., a niekiedy sami doświadczamy tych klęsk. Aby zabezpieczyć się przed takim ryzykiem, istnieje system ubezpieczeń.

Niektóre ryzyka są tak istotne, że ubezpieczenie od ich wystąpienia jest obowiązkowe. W rolnictwie jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzania gospodarstwa, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (OC).

Opłata niezbędnych ubezpieczeń podwyższa koszty prowadzenia gospodarstwa, podraża produkcje i w ten sposób obniża dochody rolnika. Można obniżyć te koszty poprzez system ubezpieczeń w towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. Ta forma ubezpieczeń ma na ziemiach polskich swoją długoletnią tradycję. W okresie międzywojennym zakłady w formie ubezpieczeń wzajemnych dominowały na polskim rynku asekuracji. Po II wojnie światowej zlikwidowano tę formę, a Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych upaństwowiono.

Dopiero ustawa ubezpieczeniowa z 1990 r. umożliwiła tworzenie zakładów ubezpieczeń w formie spółek akcyjnych lub towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Spółki akcyjne prowadząc działalność ubezpieczeniową nastawione są na wypracowywanie zysku. Druga forma działalności ubezpieczeniowej to towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, gdzie podstawowym celem ich funkcjonowania jest zapewnienie sobie przez zrzeszonych w towarzystwie określonych świadczeń na wypadek zdarzeń losowych, a nie wypracowywanie zysku.

Główne zalety ubezpieczeń wzajemnych to:

  • bezpośredni wpływ członka towarzystwa na wysokość składki,
  • bezpośredni wpływ członków na rzetelność wyceny szkód, a tym samym na wysokość odszkodowań,
  • nadwyżka wypracowana przez towarzystwo wraca do ubezpieczonych w postaci obniżki składki bądź zwrotu jej części.

By skorzystać z wzajemności ubezpieczeniowej można utworzyć związek wzajemności członkowskiej w prawnych ramach istniejącego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Związek Wzajemności Członkowskiej to grupa, której celem jest ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk związanych z działalnością zrzeszonych w niej osób. Istotna cecha takiej grupy to wspólnota interesów jej członków, zawiązana w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych staje się w pewnym stopniu własnym ubezpieczycielem. Członkowie Związku Wzajemności członkowskiej (grupy) mają prawo brać udział poprzez swoich przedstawicieli we władzach towarzystwa, przez co mogą istotnie wpływać na jego działalność.

Izby rolnicze posiadające jako zadanie ustawowe i statutowe organizowanie rolników od początku swojej działalności rozpoczęły szerzyć idee ubezpieczeń wzajemnych, grupować rolników w związki wzajemności członkowskiej i podejmowały współprace z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Po reorganizacji izb spowodowanej reformą podziału administracyjnego działalność ta jest kontynuowana.

Podkarpacka Izba Rolnicza podjęła stosowną uchwałę, na podstawie której zawarła porozumienie z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW i tworzy Związek Wzajemności Członkowskiej PODKARPACIE.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, wypadkowych, chorobowych, casco pojazdów, szkód spowodowanych żywiołami, OC, ryzyk finansowych i wielu innych. Rolnicy mogą więc skorzystać z szerokiej oferty popartej fachowym doradztwem, pomocą i profesjonalną obsługą pracowników TUW w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu, Przemyślu i Tarnowie oraz pracowników Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale.

Tel. (017) 87 140 78 PIR Boguchwała
lub dom (043) 43 98 373 Stanisław Majda

PIR Biuletyn Informacyjny, nr 2(10)/2001


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę