W sprawie scalania gruntów

25 stycznia 2008
Krajowa Rada Izb Rolniczych  otrzymała do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zdaniem samorządu rolniczego, przepisy wykonawcze dotyczące omawianego działania powinny zostać tak skonstruowane, aby w jak najszerszym stopniu zachęcały potencjalnych beneficjentów do skorzystania z możliwości uregulowania kwestii położenia gospodarstw przy pomocy tych  środków.
 - Mając na względzie kryteria oceny punktowej operacji przedstawione w załączniku do projektu rozporządzenia - a co za tym idzie - dostępu do pomocy, Krajowa Rada Izb Rolniczych stoi na stanowisku, iż ustanowienie jednolitego progu w postaci minimalnej wysokości procentu właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia składających stosowne wnioski lub procentu gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, stanowiłoby wystarczające kryterium. Proces scalania gruntów rolnych ma zasadnicze znaczenie w likwidacji rozdrobnienia gospodarstw rolnych, w szczególności w rejonach Polski południowo-wschodniej, gdzie częstokroć gospodarstwa rolne o małej wielkości położone są na kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu działkach ewidencyjnych. Pomoc skierowana na to działanie może zatem odegrać niezwykle istotną funkcję w poprawie obecnego stanu rzeczy, dlatego uważamy, że uproszczenie kryteriów dostępu może mieć istotne przełożenie na zainteresowanie rolników tym działaniem – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę