aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiadomość

1 lutego 2005
   

Strategia Rozwoju Gminy

Gmina Czeremcha  - * Przystanek Zachód – Wschód * z żywymi tradycjami kolejarskimi, kultywująca lokalną kulturę kresów, otwarta na narody i religie, gościnne wrota Puszczy Białowieskiej, pachnąca kwiatem czeremchy.

Gmina Czeremcha położona jest w Regionie Niziny Północno-Podlaskiej i mezoregionie Równiny Bielskiej na pograniczu z Wysoczyzną Drohicką. W układzie administracyjnym Gmina Czeremcha zajmująca obszar 97 km2 położona jest w południowej części województwa podlaskiego w powiecie Hajnówka, na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Południowo-wschodnią granicę Gminy stanowi Granica Państwa z Republiką Białoruś. Wspólnotę samorządową Gminy stanowią mieszkańcy zamieszkali w 12 sołectwach, jako jednostkach pomocniczych gminy.

Cele strategiczne gminy:

 • Budowa infrastruktury granicznej na drogowym przejściu granicznym Połowce (gm. Czeremcha), przekształcenie przejścia z lokalnego na międzynarodowe, dopuszczenie do ruchu pojazdów o masie całkowitej do 7,5 t, ożywienie handlu artykułami spozywczymi i przemysłowymi z partnerem wschodnim.
 • Przywrócenie ruchu pociągów towarowych granicznym przejściem kolejowym Czeremcha.
 • Utrzymanie pozycji ważnego węzła PKP, utrzymanie i rozwijanie ruchu osobowo-towarowego .
 • Systematyczne uzbrajanie terenu, modernizacja dróg, kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej.
 • Pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych .zagospodarowanie wolnych obiektów, prowadzenie inwestycji na przygotowanych do tego celu teremach.
 • Zaktywizowanie młodzieży, zmniejszenie bezrobocia, zahamowanie odpływu młodzieży i przerwanie passy wyludniania się gminy.
 • Ożywienie lokalne, rozwój rzemiosła artystycznego, rozwój turystyki i agroturystyki.
 • Zainteresowanie produktem lokalnym, produkcja zdrowej żywności.
 • Zainteresowanie kulturą mniejszości narodowych, współpraca transgraniczna.
 • Tworzenie warunków do wypoczynku, rozrywki, rozwijania edukacji i zainteresowań mieszkańców.
 • Promocja gminy.

Inwestorzy obecni i poszukiwani

Gmina posiada bogatą ofertę wolnych terenów pod inwestycje z dość dobrą infrastrukturą techniczną. Do zagospodarowania są duże obiekty warsztatowo-magazynowe Gminy jak też obiekty PKP.

Poszukiwani inwestorzy w zakresie przetwórstwa rolnego, drobnej wytwórczości. Szczególnie pożądani są inwestorzy, którzy swoją działalnością daliby zatrudnienie kobiet. Bezrobocie wśród kobiet jest bardzo niepokojace.

Atrakcje turystyczne i zabytki

Gmina Czeremcha, to gmina bogata w tradycje. Warto zobaczyć:

 • Czeremcha Wieś – dawna cerkiew starogrecka, obecnie prawosłąwna cerkiew cmentarna p.w. Świętych Kosmy i Damiana , zbudowana ok. 1799 roku – zabytek Nr rej. A-22,
 • Zubacze – zespół cerkwi prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej, cerkiew drewniana zbudowana w 1896 r., dzwonnica, ogrodzenie – zabytek nr rej. A 19,
 • Obiekty zabytkowe:
  • Czeremcha – cmentarz rzymskokatolicki
  • Czeremcha Wieś – cmentarz prawosławny przycerkiewny,
  • Kuzawa – cmentarz prawosławny przycerkiewny,
  • Jancewicze – pozostałości parku dworskiego,
  • Czeremcha – dom po byłej przychodni lekarskiej, domy przy ul. Lipowej z początku XX wieku, domy przy ul. 1-go Maja z końca XIX wieku,
  • Opaka Duża – prawosławna kaplica cmentarna,

Obszar gminy pod względem walorów przyrodniczych, krajobrazowych, i ekologicznych należy uznać za bardzo wysoki i atrakcyjny, zważywszy, że północno-wschodnia część gminy została uznana za Obszar Chroniony Krajobrazu Puszczy Białowieskiej. Duża powierzchnia lasów, bogactwo flory i fauny, przebogate runo leśne.

Baza noclegowo-tyrystyczna.

Oferta gminy w zakresie bazy noclegowej jest na dzień dzisiejszy bardzo skromna, niemniej tendencja jest rozwojowa. Aktualnie zarejestrowane w Urzędzie Gminy jest dwie kwatery agroturystyczne – łącznie 6 pokoi z 13 miejscami noclegowymi.

Gmina dla Unii

Gmina Czeremcha znana jest z ogólnopolskiej corocznej imprezy Spotkania Folkowe „ Z Wiejskiego Podwórza”. Organizowane są również transgraniczne spotkania z udziałem zespołów artystycznych zza wschodniej granicy. Niewątpliwie są to atrakcje mieszkańcom Państw Unii Europejskiej.

Oferujemy czynne uprawianie turystyki pieszej i rowerowej zarówno po wyznaczonych szlakach jak też indywidualnie, zbieranie i sporządzanie domowych przetworów z runa leśnego (jagody, maliny, jeżyny, borówki, grzyby) jak też ekologicznie uprawianych warzyw i owoców.

Oferujemy wypoczynek w ciszy, z dala od miejskich aglomeracji.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę