EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Zdaniem samorządu rolniczego

8 sierpnia 2007
Samorząd rolniczy opiniując  projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. w §14 proponuje uzupełnić o punkt 5 o następującej treści:„Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa".
Mając na uwadze zmiany w stosunku do analogicznego aktu wykonawczego dla Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, polegające na wyłączeniu z oceny wniosków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  KRIR wnosi o skrócenie czasu oczekiwania kontroli w celu potwierdzenia zrealizowania operacji lub jej etapu do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, o czym mowa w §16. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będąc jedyną instytucją oceniającą i zarazem agencją płatniczą, powinna dążyć do jak najszybszego obrotu finansowego związanego z realizacją pomocy technicznej. Dlatego też, w opinii samorządu rolniczego, wypłata środków powinna następować niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, lecz nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o płatność i 30 dni od dnia złożenia wniosku o zaliczkę. Sugerujemy zatem zmianę brzemienia podpunktu 1 oraz 2 w punkcie 2 §16 o wyżej zaproponowane okresy. Pozostawienie obecnych w projekcie zapisów może realnie zagrażać płynności finansowej beneficjentów.POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę