informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Zdaniem samorządu rolniczego

8 sierpnia 2007
Samorząd rolniczy opiniując  projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. w §14 proponuje uzupełnić o punkt 5 o następującej treści:„Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa".
Mając na uwadze zmiany w stosunku do analogicznego aktu wykonawczego dla Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, polegające na wyłączeniu z oceny wniosków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  KRIR wnosi o skrócenie czasu oczekiwania kontroli w celu potwierdzenia zrealizowania operacji lub jej etapu do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, o czym mowa w §16. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będąc jedyną instytucją oceniającą i zarazem agencją płatniczą, powinna dążyć do jak najszybszego obrotu finansowego związanego z realizacją pomocy technicznej. Dlatego też, w opinii samorządu rolniczego, wypłata środków powinna następować niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, lecz nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o płatność i 30 dni od dnia złożenia wniosku o zaliczkę. Sugerujemy zatem zmianę brzemienia podpunktu 1 oraz 2 w punkcie 2 §16 o wyżej zaproponowane okresy. Pozostawienie obecnych w projekcie zapisów może realnie zagrażać płynności finansowej beneficjentów.POWIĄZANE

Grzegorz Pięta został pełniącym obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodk...

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski odwołał w piątek Jacka...

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wedle mojego rozeznania ma zaufanie ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę