aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Szacowanie strat po wystąpieniu ptasiej grypy zakończone

27 lutego 2008
Zespół do spraw oszacowania skutków ekonomicznych spowodowanych wystąpieniem ptasiej grypy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego powołany w dniu 11 stycznia 2008 r przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego obradował pięć razy.
Na podstawie danych zebranych od hodowców drobiu oraz z zakładów wylęgu drobiu Zespół oszacował straty finansowe poniesione przez hodowców z naszego regionu w związku z wystąpieniem przypadków ptasiej grypy i utworzeniem na terenie województwa stref: zagrożonej, zapowietrzonej (strefa A) i buforowej (strefa B). Obliczenie szacunkowych strat dotyczy okresu od 2 grudnia 2007 roku do 31 stycznia 2008 roku.
Szacunkowa wartość strat poniesionych przez hodowców drobiu i zakłady wylęgu drobiu w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła ok.18,6 mln zł, z czego około 4,5 mln zł przypada na strefy A i B. Szacowane straty przedstawiają się następująco:
1.Straty poniesione z tytułu spadku cen żywca indyczego wyniosły ok.13 mln zł
2.Straty poniesione z tytułu spadku cen żywca kurzego wyniosły ok. 3,1 mln zł
3.Straty jakie poniosły wylęgarnie piskląt drobiu z tytułu zniszczenia, utylizacji jaj  oraz sprzedaży po zaniżonych cenach  i gazowania piskląt wyniosły ok.1,3 mln zł
4.Straty poniesione z tytułu przetrzymania żywca w obiektach inwentarskich przez okresy ponadnormatywne, związane z brakiem możliwości odbioru przez zakłady ubojowe żywca oraz wynikłe przetrzymywania w zamknięciu niosek  jaj gęsich, związane ze spadkiem nieśności wyniosły ok.1,3 mln  zł

Zespół wypracował następujące wnioski:

1.Po zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną przez hodowców drobiu i zakłady wylęgu drobiu oraz z  cenami żywca drobiowego oferowanymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w rozpatrywanym okresie należy jednoznacznie stwierdzić , że straty w związku z wystąpieniem ptasiej grypy ponieśli hodowcy i wylęgarnie na terenie całego województwa, zarówno w strefie A i B jak i poza tymi strefami.
2.W związku z powyższym odszkodowaniami powinni być objęci hodowcy zarówno w strefach A i B jak i poza tymi strefami . Skutki ekonomiczne związane z wystąpieniem ptasiej grypy utrzymują się nadal, z związku z czym hodowcy ponoszą w dalszym ciągu straty z tytułu zaniżanych cen żywca drobiowego. Należy tutaj podkreślić, że w analogicznej sytuacji w roku 2005/6 odszkodowaniami objęto hodowców w całym kraju, natomiast okres uwzględniany w odszkodowaniach trwał od  1 października do  30 kwietnia.
3.W omawianym okresie spadki cenowe żywca drobiowego wywołane zostały zwykłą paniką spowodowaną utworzeniem stref w rejonie naszego województwa, a w późniejszym czasie pojawieniem się na rynku dużej ilości rozmrożonego mięsa oferowanego po zaniżonych cenach , które wcześniej zostały skupione przez niektóre zakłady ubojowe  ze stref zapowietrzonej i zagrożonej. Dodatkowo spadek cen żywca drobiowego na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego pogłębiała sytuacja związana z odmową odbioru mięsa przez kontrahentów zagranicznych jako następstwa paniki i istnienia stref. W wielu przypadkach stosowano wręcz drastycznie niskie ceny za żywiec – sięgające ? kosztów produkcji.
4.Zobowiązać Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii do przestrzegania dobrej praktyki rolniczej oraz stworzenie instrumentów umożliwiających kontrolowanie dobrostanu  przewożonego drobiu.
5.W tej sytuacji wydaje się  konieczne wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu sprawdzenia, czy w w/w sytuacji nie została złamana ustawa antymonopolowa oraz  przeprowadzenia badania rynku mięsa drobiowego i ewentualnego rozpoznania zmowy cenowej  hurtowni skupujących mięso i zakładów ubojowych, które dyktowały wyjątkowo zaniżone ceny. Istotnym jest  też to, że ceny zarówno mięsa drobiowego jak i wyrobów w handlu detalicznym nie uległy analogicznym spadkom.
6.Celem przeciwdziałania tak drastycznym stratom ekonomicznym ponoszonym przez hodowców drobiu, konieczne jest uregulowanie w przepisach prawnych zasad oznaczania w handlu detalicznym mięsa pochodzącego z kraju, z krajów Unii Europejskiej i spoza Unii. W celu ochrony krajowych produktów wprowadzenie obowiązku etykietowania mięsa drobiowego z uwzględnieniem informacji o kraju z którego ono pochodzi i odpowiedniego oznakowania mięsa świeżego i rozmrożonego, a także wzmożenie kontroli sanitarnej mięsa.
7.Hodowcy drobiu ponoszą dodatkowo koszty utylizacji padłego drobiu, które nie są refundowane analogicznie jak w przypadku innych zwierząt gospodarskich: bydła i trzody. Należy więc tę kwestię uregulować i ujednolicić zasady refundacji tych kosztów dla wszystkich producentów żywca tj. odbiór padłego żywca i jaj ze strefy A przeznaczonego do utylizacji na koszt Skarbu Państwa.
8.Konieczne jest przygotowanie uregulowań prawnych, co do formy wypłaty odszkodowań za poniesione straty przez hodowców drobiu wynikłych z faktu ogłoszenia ptasiej grypy na terenie kraju oraz innych chorób zwalczanych z urzędu oraz stworzenie prawnych uwarunkowań w celu odbioru żywca i jaj ze strefy A tj. wyznaczenie zakładu do odbioru żywca oraz wyrównanie strat poniesionych przez hodowcę, wynikających ze sprzedaży w/w z zakładów żywca i jaj po zaniżonych cenach.
9.Stworzenie regulacji prawnych dotyczących konieczności wybijania ptactwa oraz podjęcie działań w wyniku, których Państwo poniesie koszty badań związane z koniecznością badań ptactwa podejrzanego o zakażenie wirusem ptasiej grypy.
10.Stworzenie regulacji prawnych dla producentów i hodowców drobiu dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia i ogłoszenia ptasiej grypy.

POWIĄZANE

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i Biuro Przedstawiciela Handlu USA po...

Sieci handlowe i producenci żywności wycofują jaja z chowu klatkowego. Już co tr...

Komisja ds. Konkurencji Republiki Południowej Afryki oraz niezależny organ podle...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę