aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Warunki środowiskowe pomieszczeń

18 grudnia 2002
Przepiórki japońskie mają specyficzne i dość wysokie wymagania środowiskowe. Powszechnie stosowane w chowie drobiu kurniki z reguły nie spełniają potrzeb przepiórek Dorosłe ptaki wymagają temperatury otoczenia pomiędzy 18 a 24 stopniami Celsjusza, optymalna ciepłota pomieszczeń to 21 stopni, natomiast temperatura poniżej 16 stopni powoduje zahamowanie nieśności. 

Jednakże, należy zaznaczyć, że w chowie całkowicie amatorskim, gdzie nieśność nie jest najważniejsza, można przepiórki japońskie utrzymywać przez cały rok w wolierach zewnętrznych bez ogrzewania. W warunkach takich ptaki niosą się tyko w okresie lata i wczesnej jesieni. Natomiast kondycja zdrowotna przepiórek zimujących w nieogrzewanych wolierach zewnętrznych jest dobra. Ptaki te doskonale znoszą niskie temperatury pory zimowej pod warunkiem stworzenia dobrych osłon przeciw wiatrom i przeciągom oraz zapewnieniu wysokoenergetycznego i niskobiałkowego pożywienia. Ważnym czynnikiem dla zimowania w warunkach naturalnych jest adaptacja przepiórek poprzez stopniowe przyzwyczajanie organizmu do niskich temperatur. Z tego powodu nie wolno umieszczać ptaków w wolierze gdy panują chłody, lecz zasiedlenie musi nastąpić latem. Wtedy obniżenie temperatury otoczenia następuje stopniowo, umożliwiając jednocześnie przystosowanie się ptakom do zimna. 

Oczywiste są wysokie potrzeby cieplne piskląt przepiórczych. W pierwszych siedmiu dniach życia pisklęta należy utrzymywać w temperaturze 30 stopni Celsjusza w pomieszczeniu, a pod źródłem ciepła (promiennikiem) powinno być 38 stopni Celsjusza. W drugim tygodniu życia młode przepiórki japońskie potrzebują 25 stopni w pomieszczeniu i 34 pod promiennikiem. Termoregulacja u trzytygodniowych przepiórek jest już właściwa ptakom dorosłym i od tego czasu dodatkowe źródła ogrzewania są zbędne, należy zapewnić ciepłotę pomieszczenia około 21 stopni Celsjusza. Trzeba zaznaczyć, że podczas odchowu piskląt, podobnie jak u innych gatunków drobiu, nie należy kierować się wyłącznie zalecanymi temperaturami, lecz przede wszystkim obserwować zachowanie się piskląt. Jeżeli gromadzą się i cisną do źródła ciepła, to temperatura jest za niska, a gdy oddalają się od promiennika i ziają wtedy należy obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. W optymalnej temperaturze ptaki są rozmieszczone w pomieszczeniu równomiernie, część z nich odpoczywa, a część żeruje.

Przepiórki japońskie są dość mało wrażliwe na zmiany wilgotności powietrza, jednak zaleca się aby wilgotność kształtowała się pomiędzy 65, a 75 procent. Gdy wilgotność jest zbyt niska ptaki pobierają więcej wody, rekompensując tym samym zwiększone jej ubytki z organizmu. Wysoka wilgotność np. 85% jest niewskazana, bowiem stworzone zostają dobre warunki do rozwoju wielu organizmów chorobotwórczych. 

Bardzo ważnym elementem środowiskowym w chowie przepiórek jest unikanie przeciągów. Ptaki te są dużo bardziej niż inne gatunki drobiu wrażliwe na przeciągi powietrza. Przepiórki przebywające w pomieszczeniu z przeciągami, najpierw gubią pióra, później obniża się ich produkcyjność, a w końcu chorują i padają. Jednakże problem słabego opierzenia, czy wręcz występowania golizn u starszych przepiórek ma często inne przyczyny. Przede wszystkim "łysienie", zwłaszcza samic, ma w wielu przypadkach podłoże genetyczne i należy się pogodzić z faktem, że im starsze ptaki, tym gorzej upierzone (zjawisko to nie występuje u przepiórek chowanych w wolierach zewnętrznych). Wyjściem jest prowadzenie selekcji dobierając do rozrodu ptaki dobrze opierzone. Inną przyczyną występowanie braku upierzenia jest zjawisko pterofagii, czyli wzajemnego wydziobywania sobie piór. 

Przepiórki japońskie lubią przebywać w dobrze i intensywnie oświetlonych pomieszczeniach. Przyjmuje się, że pomieszczenia dla przepiórek winy być tak jasno oświetlone jak w czasie pełnego letniego dnia. Światło jest, oprócz żywienia, podstawowym czynnikiem nieśności. W naturze ptaki rozpoczynają znoszenie jaj wiosną, czyli podczas wydłużającego się dnia świetlnego, a po 24 czerwca gdy ma początek skracanie dnia świetlnego lęgi dzikich ptaków ustają. O rozpoczęciu nieśności decydują hormony przysadki mózgowej, a na ich wydzielanie ma wpływ, i to nie tylko jego intensywność, lecz sam proces wydłużania się dnia świetlnego. Pamięć o tej zależności jest bardzo istotna przy produkcji jaj przepiórczych. Dojrzewające przepiórki (około 7 tygodnia życia) powinny mieć 14-godzinny dzień świetlny. W celu pobudzenia ich do wysokiej nieśności należy wywołać efekt "wiosny", czyli wydłużać dzień świetlny. Praktycznie najlepiej jest zwiększać dzień świetlny o pół godziny co dwa tygodnie, aż do uzyskania 17 godzin światła na dobę. Program taki przedstawia się następująco:

Tydzień życia 7 9 11 13 15 17 19
Ilość godzin światła na dobę 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17

Zupełnie inne są potrzeby świetlne młodych przepiórek w okresie odchowu. Pisklęta te mają bardzo szybką przemianę materii, stąd uniemożliwienie im pobierania paszy chociaż na kilka godzin jest niedopuszczalne. Zaleca się aby pisklęta od drugiego tygodnia życia oświetlane były w sposób ciągły bez przerw nocnych, a następnie od trzeciego tygodnia życia należy skracać czas oświetlania o dwie godziny co tydzień, aby w siódmym tygodniu życia młode przepiórki miały 14-godzinny dzień świetlny. Program świetlny dla młodych przepiórek przedstawi tabela:

Tydzień życia 1 i 2 3 4 5 6 7
Ilość godzin światła na dobę 24 22 20 18 16 14

Pomieszczenia dla przepiórek muszą posiadać sprawna wentylację, tak aby wymiana powietrza następowała przynajmniej siedem razy na godzinę, lecz system wentylacji musi działać w sposób łagodny, aby nie powodować zbyt silnych zawirowań powietrza i przeciągów. Wysokie stężenie tlenu jest niezbędnym elementem gwarantującym zdrowie przepiórek i pokrywającym ogromne potrzeby organizmu na ten pierwiastek. Układ oddechowy przepiórek jest bardzo wrażliwy na zapylenie powietrza, które to powoduje występowanie chorób górnych dróg oddechowych. Dlatego dbałość o czystość powietrza w pomieszczeniach dla tych ptaków jest bardzo istotna.

Autor: prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Materiał został udostępniony dzięki uprzejmości redakcji miesięcznika fauna&flora: fauna@opole.home.pl


POWIĄZANE

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i Biuro Przedstawiciela Handlu USA po...

Sieci handlowe i producenci żywności wycofują jaja z chowu klatkowego. Już co tr...

Komisja ds. Konkurencji Republiki Południowej Afryki oraz niezależny organ podle...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę