Przyznawanie kwot mlecznych z krajowej rezerwy

3 lipca 2007
Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dniem 30 czerwca 2007 r. wszedł w życie art. 1 (pkt 8 lit. a i pkt 9-11) ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115 poz. 794), w której przewidziano zmianę zasad rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej.

Zgodnie z przepisami powyższej ustawy, od roku kwotowego 2007/2008,w przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka, warunkiem przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok kwotowy, w którym złożono wniosek.
Zwiększenie jest wykazywane przez:
• dostawcę hurtowego – po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu;
• dostawcę bezpośredniego – po przeliczeniu z zastosowaniem współczynników równoważności.

Zwiększenie nie może być mniejsze niż 500 kg oraz nie może przekroczyć 30% indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek.
Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych producent potwierdza fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych, dołączonymi do wniosku składanego w ARR.
Wniosek o przyznanie IIR z krajowej rezerwy składa się od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez ARR.
Indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy przyznaje się w wysokości nadwyżki wielkości sprzedaży (mleka lub przetworów mlecznych przeliczonych na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu lub przeliczonych z zastosowaniem współczynników równoważności w poprzednim roku kwotowym) nad wielkością indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność producenta w dniu wydania decyzji.
W przypadku, gdy wysokość indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy należna do przyznania jest większa niż wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będąca przedmiotem wniosku, indywidualna ilość referencyjna z krajowej rezerwy jest ustalana w ilości wskazanej przez producenta w tym wniosku.
Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 20 000 kg.
Jeżeli wysokość indywidualnej ilości referencyjnej należnej do przyznania z krajowej rezerwy jest większa niż 20 000 kg, dyrektor oddziału terenowego ARR, w drodze decyzji, przyznaje producentowi indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich w wysokości 20 000 kg.
W przypadku, gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych dla dostawców hurtowych należnych do przyznania jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych przeznaczonej do rozdysponowania, do ustalenia wysokości indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się:
• współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych.

W przypadku, gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych dla dostawców bezpośrednich należnych do przyznania jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich przeznaczonej do rozdysponowania, do ustalenia wysokości indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się:
• współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich.

Jeżeli po zastosowaniu współczynnika przydziału, wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy jest mniejsza niż 500 kg, dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, przyznania producentowi indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich.
Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związaną z kwotowaniem produkcji mleka. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.

POWIĄZANE

Spożywając zalecaną ilość mleka i jego przetworów, możemy całkowicie zaspokoić z...

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlo...

Monitoring obecności antybiotyków w mleku to jeden z podstawowych elementów zape...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę