Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Chroń swoje narządy ... czyli jak stosować środki ochrony roślin, aby sobie nie zaszkodzić?

23 grudnia 2015


Motyw przewodni akcji promocyjnej Wielkie Manewry Polowe prowadzonej w roku 2005 oraz kontynuowanej również w roku bieżącym, jest dobrym pretekstem do rozpoczęcia dyskusji nt. zasad bezpiecznej pracy z środkami ochrony roślin. Ze względu na złożoność tematu
oraz obawę przed zbytnim zanudzeniem czytelnika, nie zamierzamy omówić wszystkich jego aspektów jednocześnie, w jednym artykule. Na początek, w celu usystematyzowania wiadomości, wypunktujmy poszczególne elementy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy z preparatami ochrony roślin:
 • zakup środka ochrony roślin
 •  transport
 •  przechowywanie
 •  stosowanie
 •  postpowanie w przypadku zatruć
 • postępowanie z pustymi opakowaniami

Zgodnie z zapowiedzią, skupmy się na jednym z ww. elementów czyli na bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin. Pozostałe zagadnienia zostaną omówione w następnych edycjach naszej gazetki. Jedną z podstawowych zasad, jest szczegółowe zapoznanie się z zapisami etykiety-instrukcji stosowania preparatu. Etykieta zawiera nie tylko informacje nt. dawek preparatu, zakresu stosowania lecz również (między innymi):
 •  zwroty wskazujce na rodzaj zagrożenia stwarzanego przez preparat tzw. zwroty R
 • międzynarodowe znaki ostrzegawcze – piktogramy
 • zwroty określając warunki bezpiecznego stosowania środka tzw. zwroty S
 • informacje nt. karencji i prewencji
 • zasady postępowania ze zużytymi opakowaniami
Najbardziej widocznym elementem etykiety są piktogramy. Stanowią one pierwszą informację nt.:
 • formy użytkowej preparatu
 • sposobu przechowywania
 • rodzaju odzieży ochronnej, jaką należy stosować w konkretnym przypadku
 • ostrzeżeń

 

Kolejnymi zasadami warunkującymi bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin są:
• Stosowanie odzieży ochronnej
• Przestrzeganie okresów karencji i prewencji
• Oznakowanie opryskiwanego pola
• Prowadzenie ewidencji wykonywanych zabiegów
• Aplikacja preparatów wyłącznie sprzętem sprawnym technicznie

W trakcie pracy z środkami ochrony roślin nie należy zapominać, że:
 w czasie pracy nie wolno:
 • jeść, pić, palić oraz pić alkoholu (także w przeddzień i po zakończeniu pracy)
 • spożywanie posiłków, napojów oraz palenie tytoniu jest dopuszczalne w czasie przerw w pracy po uprzednim zdjęciu wierzchnich środków ochrony indywidualnej oraz po umyciu rąk, twarzy i przepłukaniu jamy ustnej wodą pitną
 •  miejsce na spożywanie posiłków oraz na palenie tytoniu powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od miejsca stosowania preparatów od strony nawietrznej
 •  po zakończeniu pracy należy całe ciało umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła i kilkakrotnie przepłukać jamę ustną wodą pitną
 •  zabrudzoną odzież ochronną należy zdjąć niezwłocznie po zakończeniu zabiegu. Po wypraniu z użyciem środków piorących, przechowywać w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Zakaz prania zabrudzonej odzieży ochronnej z innymi ubraniami.
Poniższe rysunki ilustrują poprawny sposób zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej, jak również postępowania z zabrudzoną odzieżą wielokrotnego użytku, po wykonanym zabiegu środkami ochrony roślin.
Rodzaje odzieży ochronnej:
 • Ochrona ciała – odzież chemoochronna posiadająca odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa przyznawane przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy) oraz spełniająca właściwe normy (PN-EN 466, PN-EN 467, PN-P-04987). Może służyć zarówno do użytku krótkotrwałego (jednorazowego) – wówczas jest produkowana z włóknin i folii, jak również do użytku długotrwałego o ile jest z tkanin powlekanych i impregnowanych.
 • Ochrona wzroku i twarzy

– gogle oraz osłony twarzy (nie okulary!). – Gogle składają się z szybki/-ek najczęściej z  poliwęglanu, elastycznej oprawy oraz taśmy umożliwiającej szczelne dopasowanie do twarzy. Należy je stosować wszędzie tam gdzie środki ochrony roślin występują w formie kropli cieczy, gazów i pyłów.
             – Osłony twarzy oprócz szybki poliwęglanowej posiadają również oprawę i na głowie chroniące twarz i oczy z przodu i boków. Służą do ochrony przed rozbryzgami cieczy np. podczas przelewania preparatów. Z reguły ww zabezpieczenia można jednocześnie nosić z okularami korekcyjnymi.


 • Ochrona dróg oddechowych – typy ochrony:
 
  
 – Filtry krótkoczasowe – materiał filtrujący powietrze wdychane i wydychane. Zakrywają usta i nos.
             – Półmaski – jeden lub kilka filtrów wymiennych oraz zawór wdechowy i wydechowy. Zakrywają brodę, usta i nos.
             – Maski pełne – elementy półmaski. Dodatkowo zakrywają oczy. oraz
             – środki ochrony dróg oddechowych wspomagane wentylatorem bądź zasilane powietrzem z sieci lub z przenośnej butli. Bardzo popularnym sposobem zabezpieczenia układu oddechowego jest stosowanie masek przeciwpyłowych. Jednak jak sama nazwa wskazuje, maski te zabezpieczają przed cząstkami substancji stałych takich, jak pyły i dymy. Nie należy  ich używać przy pracy z ciekłymi preparatami a zwłaszcza w trakcie oprysków.

 • Obuwie ochronne – skórzane (o właściwościach olejo, wodo-, kwasoodporne z podeszwą z gumy  naturalnej, neoprenu, poliuretanu, itp.), gumowe, z PCW, neoprenu, winylu, itp.

 
 •  Rękawice ochronne – produkowane głównie z tworzyw sztucznych i gumy (winyl, lateks, nitryl,


Zawsze należy pamiętać o dostosowaniu zabezpieczeń do rodzaju preparatu, wykonywanej pracy jak również rodzaju uprawy. Zupełnie różne zabezpieczenia należy stosować podczas przygotowywania preparatu do zabiegu, niszczenia pustych opakowań, a inne przy oprysku uprawy (niskiej lub wysokiej) lub wysiewaniu zaprawionego ziarna.

PODSUMOWANIE:
Stosując środki ochrony roślin NALEŻY:
1. Przestrzegać zapisów etykiety-instrukcji stosowania preparatu
2. Do aplikacji preparatów używać sprzętu sprawnego technicznie
3. Stosować odzież ochronną dostosowaną do wykonywanej pracy
4. Po zakończeniu zabiegu umyć całe ciało, a zabrudzoną odzież przeznaczoną  do wielokrotnego użytku wyprać

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Zobacz ten artykuł w pliku .pdf

POWIĄZANE

Na rynku mamy wysyp różnych struktur transakcji barterowych i joint venture, zaw...

Początek wiosny to czas lustracji zbóż ozimych. Ten krok pozwala na ocenę stanu ...

Wczoraj, Agrochem Puławy przedstawił nowy cennik nawozów który obowiązuje od 25 ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę