aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Chroń swoje narządy ... czyli jak stosować środki ochrony roślin, aby sobie nie zaszkodzić?

23 grudnia 2015


Motyw przewodni akcji promocyjnej Wielkie Manewry Polowe prowadzonej w roku 2005 oraz kontynuowanej również w roku bieżącym, jest dobrym pretekstem do rozpoczęcia dyskusji nt. zasad bezpiecznej pracy z środkami ochrony roślin. Ze względu na złożoność tematu
oraz obawę przed zbytnim zanudzeniem czytelnika, nie zamierzamy omówić wszystkich jego aspektów jednocześnie, w jednym artykule. Na początek, w celu usystematyzowania wiadomości, wypunktujmy poszczególne elementy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy z preparatami ochrony roślin:
 • zakup środka ochrony roślin
 •  transport
 •  przechowywanie
 •  stosowanie
 •  postpowanie w przypadku zatruć
 • postępowanie z pustymi opakowaniami

Zgodnie z zapowiedzią, skupmy się na jednym z ww. elementów czyli na bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin. Pozostałe zagadnienia zostaną omówione w następnych edycjach naszej gazetki. Jedną z podstawowych zasad, jest szczegółowe zapoznanie się z zapisami etykiety-instrukcji stosowania preparatu. Etykieta zawiera nie tylko informacje nt. dawek preparatu, zakresu stosowania lecz również (między innymi):
 •  zwroty wskazujce na rodzaj zagrożenia stwarzanego przez preparat tzw. zwroty R
 • międzynarodowe znaki ostrzegawcze – piktogramy
 • zwroty określając warunki bezpiecznego stosowania środka tzw. zwroty S
 • informacje nt. karencji i prewencji
 • zasady postępowania ze zużytymi opakowaniami
Najbardziej widocznym elementem etykiety są piktogramy. Stanowią one pierwszą informację nt.:
 • formy użytkowej preparatu
 • sposobu przechowywania
 • rodzaju odzieży ochronnej, jaką należy stosować w konkretnym przypadku
 • ostrzeżeń

 

Kolejnymi zasadami warunkującymi bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin są:
• Stosowanie odzieży ochronnej
• Przestrzeganie okresów karencji i prewencji
• Oznakowanie opryskiwanego pola
• Prowadzenie ewidencji wykonywanych zabiegów
• Aplikacja preparatów wyłącznie sprzętem sprawnym technicznie

W trakcie pracy z środkami ochrony roślin nie należy zapominać, że:
 w czasie pracy nie wolno:
 • jeść, pić, palić oraz pić alkoholu (także w przeddzień i po zakończeniu pracy)
 • spożywanie posiłków, napojów oraz palenie tytoniu jest dopuszczalne w czasie przerw w pracy po uprzednim zdjęciu wierzchnich środków ochrony indywidualnej oraz po umyciu rąk, twarzy i przepłukaniu jamy ustnej wodą pitną
 •  miejsce na spożywanie posiłków oraz na palenie tytoniu powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od miejsca stosowania preparatów od strony nawietrznej
 •  po zakończeniu pracy należy całe ciało umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła i kilkakrotnie przepłukać jamę ustną wodą pitną
 •  zabrudzoną odzież ochronną należy zdjąć niezwłocznie po zakończeniu zabiegu. Po wypraniu z użyciem środków piorących, przechowywać w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Zakaz prania zabrudzonej odzieży ochronnej z innymi ubraniami.
Poniższe rysunki ilustrują poprawny sposób zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej, jak również postępowania z zabrudzoną odzieżą wielokrotnego użytku, po wykonanym zabiegu środkami ochrony roślin.
Rodzaje odzieży ochronnej:
 • Ochrona ciała – odzież chemoochronna posiadająca odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa przyznawane przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy) oraz spełniająca właściwe normy (PN-EN 466, PN-EN 467, PN-P-04987). Może służyć zarówno do użytku krótkotrwałego (jednorazowego) – wówczas jest produkowana z włóknin i folii, jak również do użytku długotrwałego o ile jest z tkanin powlekanych i impregnowanych.
 • Ochrona wzroku i twarzy

– gogle oraz osłony twarzy (nie okulary!). – Gogle składają się z szybki/-ek najczęściej z  poliwęglanu, elastycznej oprawy oraz taśmy umożliwiającej szczelne dopasowanie do twarzy. Należy je stosować wszędzie tam gdzie środki ochrony roślin występują w formie kropli cieczy, gazów i pyłów.
             – Osłony twarzy oprócz szybki poliwęglanowej posiadają również oprawę i na głowie chroniące twarz i oczy z przodu i boków. Służą do ochrony przed rozbryzgami cieczy np. podczas przelewania preparatów. Z reguły ww zabezpieczenia można jednocześnie nosić z okularami korekcyjnymi.


 • Ochrona dróg oddechowych – typy ochrony:
 
  
 – Filtry krótkoczasowe – materiał filtrujący powietrze wdychane i wydychane. Zakrywają usta i nos.
             – Półmaski – jeden lub kilka filtrów wymiennych oraz zawór wdechowy i wydechowy. Zakrywają brodę, usta i nos.
             – Maski pełne – elementy półmaski. Dodatkowo zakrywają oczy. oraz
             – środki ochrony dróg oddechowych wspomagane wentylatorem bądź zasilane powietrzem z sieci lub z przenośnej butli. Bardzo popularnym sposobem zabezpieczenia układu oddechowego jest stosowanie masek przeciwpyłowych. Jednak jak sama nazwa wskazuje, maski te zabezpieczają przed cząstkami substancji stałych takich, jak pyły i dymy. Nie należy  ich używać przy pracy z ciekłymi preparatami a zwłaszcza w trakcie oprysków.

 • Obuwie ochronne – skórzane (o właściwościach olejo, wodo-, kwasoodporne z podeszwą z gumy  naturalnej, neoprenu, poliuretanu, itp.), gumowe, z PCW, neoprenu, winylu, itp.

 
 •  Rękawice ochronne – produkowane głównie z tworzyw sztucznych i gumy (winyl, lateks, nitryl,


Zawsze należy pamiętać o dostosowaniu zabezpieczeń do rodzaju preparatu, wykonywanej pracy jak również rodzaju uprawy. Zupełnie różne zabezpieczenia należy stosować podczas przygotowywania preparatu do zabiegu, niszczenia pustych opakowań, a inne przy oprysku uprawy (niskiej lub wysokiej) lub wysiewaniu zaprawionego ziarna.

PODSUMOWANIE:
Stosując środki ochrony roślin NALEŻY:
1. Przestrzegać zapisów etykiety-instrukcji stosowania preparatu
2. Do aplikacji preparatów używać sprzętu sprawnego technicznie
3. Stosować odzież ochronną dostosowaną do wykonywanej pracy
4. Po zakończeniu zabiegu umyć całe ciało, a zabrudzoną odzież przeznaczoną  do wielokrotnego użytku wyprać

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Zobacz ten artykuł w pliku .pdf

POWIĄZANE

Zima już prawie za nami. Do życia budzi się roślinność, a z nią, niestety, także...

Rzepak ozimy w okresie okołokwitnieniowym wymaga szczególnej ochrony. Nie tylko ...

Na rynku mamy wysyp różnych struktur transakcji barterowych i joint venture, zaw...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę