informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


Rynek Nawozów

Rynek nawozów reguluje ustawa o nawozach i nawożeniu, określająca zasady wprowadzania nawozów do obrotu oraz ich stosowanie. Ma ona na celu zapobieżenie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

10 marca 2004

Wpływ nawożenia na ilość i jakość plonu roślin motylkowatych

Jak ważne w płodozmianie są rośliny motylkowate wiedzą wszyscy rolnicy: uprawiane na nawóz zielony poprawiają strukturę gruzełkowatą gleby, jej warunki wodne i cieplne oraz wzbogacają ją w azot

3 marca 2004

Wpływ nawożenia kukurydzy na ilość i jakość uzyskanego plonu

Kukurydza uprawiana jest w Polsce głównie jako roślina pastewna (na susz, kiszonkę lub ziarno), ale coraz częściej nowe odmiany kukurydzy przeznacza się dla przemysłu spożywczego, chemicznego,

3 marca 2004

Wpływ nawożenia na ilość i jakość plonów zbóż

Większość polskich gleb uprawnych jest uboga w dostępne dla roślin formy fosforu, wapnia, magnezu, siarki. Z każdym plonem zbóż wynoszącym 3 tony ziarna i 5,5 tony słomy z hektara, wywozimy z

3 marca 2004

Wpływ nawożenia ziemniaka na wielkość i jakość plonu

Racjonalne stosowanie nawozów mineralnych oraz obornika w uprawie ziemniaka nie tylko podnosi żyzność gleby, ale również przyczynia się do zwiększenia jej potencjału produkcyjnego.Aby zapewnić

3 marca 2004

Wpływ nawożenia na plon rzepaku i jego jakość

Rzepak ozimy oraz rzepak jary należą do roślin o dużych wymaganiach pokarmowych. Rośliny te pobierają z gleby dwukrotnie więcej azotu, fosforu i potasu oraz pięciokrotnie więcej wapnia

3 marca 2004

Wpływ nawożenia na plonowanie i jakość buraków cukrowych

Burak cukrowy oraz pastewny to rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych. Z pola o powierzchni 1 hektara wraz z plonem tych roślin wywozimy około 200-240 kg azotu, 60-90 kg fosforu, 260-400 kg

3 marca 2004

Nawozy fosforowe

Nawozy fosforowe wywierają silny wpływ na jakość plonu, natomiast w mniejszym stopniu zwiększają jego ilość. Ponadto wpływają na efektywność nawożenia

3 marca 2004

Nawozy azotowe

Spośród wszystkich składników pokarmowych pobieranych przez rośliny najważniejsze znaczenie ma azot. Nawozy azotowe wpływają bowiem na intensywny wzrost i rozwój roślin, zwiększając ich masę zieloną oraz plon nasion, co jest korzystne, natomiast

3 marca 2004
Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę