Koalicja Polska Wolna od GMO apeluje

27 czerwca 2012
Bez konsultacji społecznych i bez wcześniejszych zapowiedzi odbędzie się podczas obecnego posiedzenia Sejmu (26-28.06.2012) pierwsze czytanie nowej propozycji zmiany ustawy o paszach, która mówi o przesunięciu aż do roku 2017 (!) terminu wycofania pasz z GMO.

Zdaniem Koalicji Polska Wolna od GMO wprowadzenie zmian do ustawy i odsunięcie zakazu stosowania pasz z GMO skutkuje przyzwoleniem na dalsze podtruwanie Polaków, a tolerowanie monopolu zaopatrzenia w białko paszowe wystawia nasz Naród na potencjalne zagrożenie głodem.
 Dlatego  Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO apeluje  do Pani Marszałek Ewy Kopacz o  odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach
Poniżej przedstawiany treść Apelu


                                                                                          Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

APEL
o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach- druk nr 475

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO apeluje o odrzucenie projektu polegającego na dalszym odsunięciu w czasie zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych.
Projekt grupy posłów Platformy Obywatelskiej realizuje postulaty lobby paszowego, które od szeregu lat opóźnia wprowadzenie ustawowego zakazu zapisanego w art. 15 ust. 1 pkt. 4 obowiązującej ustawy o paszach w brzmieniu: ? Zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu  i stosowania w żywieniu  zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych?.

Zapis ten został wprowadzony przez ustawodawcę w trosce o ochronę zdrowia Polaków, na podstawie autorytatywnych doniesień naukowych o szkodliwości pasz zawierających komponenty roślin genetycznie zmodyfikowanych. W 2008 r. na wniosek branży paszowej zakaz ten został odsunięty w czasie ze zobowiązaniem zainteresowanych podmiotów do dokonania zmian zaopatrzeniowych w kierunku wyeliminowania użycia białka soi transgenicznej i zastąpienia go paszami pozyskiwanymi z roślin konwencjonalnych, w tym rodzimych odmian roślin motylkowych. Zobowiązanie to zostało zignorowane!
Obecnie  zainteresowane podmioty usiłują zastosować ponownie metodę faktów dokonanych i przeforsowania dalszego stosowania pasz z GMO, używając do tego grupy swoich etatowych lobbystów zasiadających w ławach sejmowych.
Podkreślamy, że narzucony przez branżę producentów pasz tryb inicjatywy poselskiej zwalnia autorów projektu ustawy od obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych!

Skala podwyżek cen żywności zapowiadanych przez lobby paszowe, w przypadku konieczności przejścia na stosowanie pasz wolnych od GMO to swoisty szantaż. W ciągu trzech lat od przedłużenia zakazu branża paszowa nie dokonała żądanych zmian dostosowawczych dla zlikwidowania deficytu białka i pozyskania alternatywnego źródła  zaopatrzenia śruty sojowej wolnej od GMO.

W tle debaty nad ustawą paszową ukazano polskiej opinii publicznej prawdziwe oblicze zmonopolizowanego rynku zaopatrzenia w wysokobiałkowe komponenty paszowe. W świetle przedstawionej przez lobby paszowe argumentacji sytuacja jest skrajnie patologiczna. W trakcie dyskusji o zakazie importu pasz GMO ujawniono ukrytą dotychczas przed społeczeństwem prawdę, że stan zaopatrzenia w mięso oraz jego ceny zależą od importu blisko 2 mln ton śruty sojowej genetycznie modyfikowanej.
Poprzez niewłaściwą prywatyzację sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania, a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym narodu! Istnieją przecież uzasadnione obawy, że powodem podwyżek mogą być inne czynniki, w tym czysto spekulacyjne, inicjowane dowolnie przez obecnych na naszym rynku monopolistycznych dystrybutorów pasz powiązanych ze światowymi koncernami biotechnologicznymi.
Powstało też realne zagrożenie głodem w przypadku strategicznego zablokowania dostaw białka sojowego.
Reasumując należy stwierdzić, że wprowadzenie zmian do ustawy i odsunięcie zakazu stosowania pasz z GMO skutkuje przyzwoleniem na dalsze podtruwanie Polaków, a tolerowanie monopolu zaopatrzenia w białko paszowe wystawia nasz Naród na potencjalne zagrożenie głodem. 
Z powyższych względów apelujemy do Pani  Marszałek  o odrzucenie przedmiotowego projektu ustawy oraz skłonienie Rządu RP do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski.




POWIĄZANE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie zaopiniował plany fuzji firm ...

Od jakości kiszonki z kukurydzy, którą jedzą krowy zależy ich zdrowie oraz ilość...

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 17 czerwca 2020 r., o umożliwienie ro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę