aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Labacsil doskonały preparat do zakiszania kukurydzy

23 stycznia 2002

Labacsil doskonały preparat do zakiszania kukurydzy

Kiszonka z kukurydzy należy z pewnością do najlepszych, najbardziej smacznych pasz objętościowych, która w żywieniu krów może być stosowana przez cały rok. Wiodącą rolę w żywieniu przeżuwaczy kukurydza zawdzięcza zarówno ilości zbieranej z 1 ha energii, jak i możliwością całkowitej mechanizacji uprawy i zbiorów oraz łatwością przechowywania. Najlepszym sposobem konserwacji kukurydzy jest zakiszanie, które przy prawidłowej technice (zbiór, rozdrobnienie, ubicie, okrycie) umożliwia uzyskanie wyśmienitej kiszonki.

1. Efekty stosowania preparatów do zakiszania Sano Labacsil i SanoSilo Mais

Straty podczas zakiszania spadek o 3-20%
Strawność substancji organicznej wzrost 0 1-3%
Energia wzrost o 0,2-0,4 
MJ NEL/kg s.m.
Wykorzystanie paszy wzrost o 5-15%
Stabilność kiszonki  wzrost o 1-4 dni
Wydajność krów wzrost o 1 kg/dzień

Aby uzyskać dobrą kiszonkę należy:

 • zbierać kukurydzę nie wcześniej niż w dojrzałości woskowej,
 • do zbioru używać sieczkarnie zbierające wyposażone w urządzenia do wtórnego rozdrabniania - zgniatacze ziarna,
 • krótko pociąć, ewentualnie zgnieść tak, aby każde ziarno było uszkodzone napełnić i przykryć silos w czasie nie dłuższym niż 2-3 dni,
 • zastosować preparat do zakiszania..

Nie kosić zbyt wcześnie

W odróżnieniu od traw, kukurydzę nie należy kosić zbyt wcześnie. Najbardziej wartościową częścią kukurydzy jest bowiem ziarno, dlatego kolby powinny stanowić 40-50% świeżej zbieranej masy. Sucha masa zbieranego surowca powinna wynosić około 35%. Co prawda wówczas trzeba kukurydzę dokładniej pociąć (sieczkarnię nastawić na najmniejszą długość cięcia), tak aby dobrze rozdrobnić łodygę i liście oraz uszkodzić większość ziaren. Wówczas większość kawałków będzie miała długość nie większą niż 1 cm. Termin zbioru najlepiej jest ustalić na podstawie rozwoju ziarna, które powinno być w dojrzałości woskowej, począwszy od ciastowatej, aż do początku pełnej. Przy nowych mieszańcach kukurydzy cechujących się długotrwałą zielonością łodyg i liści, aby uzyskać surowiec do zakiszania o zawartości 30-35% s.m. należy zbierać ją kiedy ma prawie w pełni dojrzałe ziarno. Zgniatacze ziarna są wówczas nieodzowne.

Zakiszanie kukurydzy

Ze względu na wysoką zawartość węglowodanów, a niską białka i popiołu kukurydza jest jedną z najlepiej kiszących się roślin. Mała pojemność buforowa powoduje, że kukurydza zakisza się sama bez żadnych dodatków, prawie w każdych warunkach.
Najczęściej stosuje się zakiszanie w pryzmach i silosach przejazdowych, rzadziej w dołach czy silosach wieżowych. Najbardziej polecane jest zakiszanie w rękawach foliowych, gdyż odbywa się prawie bez strat, czyli zostają zachowane wszystkie składniki pokarmowe. System ma jeszcze tę zaletę, że zakiszanie może odbywać się praktycznie w każdym miejscu, np. blisko obory. Bardzo ważny jest czas napełniania silosu, który jak wspomniano powinien być jak najkrótszy (1-3 dni). Ważne jest również stworzenie warunków beztlenowych dla rozwoju bakterii fermentacji mlekowej. W tym celu należy kukurydzę dobrze ugnieść, wykorzystując do tego najcięższe ciągniki bez kół bliźniaczych. A następnie przykryć folią, najlepiej dwiema warstwami. Najpierw szczelnie przylegająca folia cienka o grubości 0,04 mm, a następnie w celu pełnej ochrony folia o grubości 0,2 mm. Nie można stosować tylko jednej folii, gdyż folia cienka charakteryzuje się małą wytrzymałością (łatwo ją przebić) i większą przenikalnością gazów. Natomiast folia grubsza zbyt słabo przylega do zakiszonego surowca i nie stwarza całkowicie warunków beztlenowych, potrzebnych do rozwoju bakteriom fermentacji mlekowej. Folie należy zabezpieczyć przed porwaniem przez wiatr kładąc na nią najlepiej specjalną siatkę obciążającą, względnie tradycyjnie zużyte opony. Ze względu na możliwość późniejszego zanieczyszczenia kiszonki nie jest zalecane obsypywanie silosu warstwą ziemi.
Tak więc ugniecenie i przykrycie decydują o przebiegu fermentacji. Jeżeli zakiszany surowiec będzie miał nadal styczność z tlenem, to wówczas prowadzi to do zużywania cukru na oddychanie tlenowe i do powstawania niepożądanych produktów takich jak dwutlenek węgla i kwas octowy oraz do zagrzewania się kiszonki.

Sano Labacsil i Sanosilo Mais przy kiszeniu kukurydzy

Jak już wspomniano kukurydza należy do roślin bardzo dobrze się zakiszających, nawet bez dodatku preparatów do zakiszania. Jednak wówczas często uzyskuje się kiszonki słabej jakości. W wielu badaniach wykazano, że dodatek preparatów kiszonkarskich znacznie poprawia wartość pokarmową kiszonki i zabezpiecza przed stratami składników pokarmowych. Sano oferuje producentom dwa preparaty: biologiczny (inokulant) Labacsil oraz chemiczny SanoSilo Mais. Preparat biologiczny stosowany jest w formie płynnej (torebeczka rozpuszczona w 30 l wody wystarcza na 50 ton zakiszanej kukurydzy), natomiast preparat chemiczny występuje w formie stałej w postaci proszku. Stosowanie preparatów kiszonkarskich Labacsil i Sanosilo Mais zapewnia: 

 • szybkie obniżenie się wartości pH, co sprzyja rozwojowi bakterii fermentacji mlekowej oraz ogranicza rozkład cukrów,
 • zahamowanie rozwoju pleśni i drożdży,
 • zmianę składu chemicznego kiszonki: zwiększa się ilość pożądanego kwasu mlekowego, a zmniejsza ilość kwasu octowego i nie powstaje najbardziej szkodliwy kwas masłowy, 
 • zmniejszoną zawartość włókna surowego, a większą węglowodanów, 
 • wyeliminowanie zagrzewania się kiszonki i strat z tym związanych,
 • wyższą strawność składników pokarmowych,
 • wzrost wartości pokarmowej kiszonki = więcej energii i składników pokarmowych,
 • większą stabilność kiszonki, mniejsza podatność na utlenianie podczas wybierania,
 • wyższą wydajność zwierząt.

Cechy dobrej kiszonki

Dobra kiszonka z kukurydzy powinna charakteryzować się swoistym, aromatycznym, lekko chlebowym, przyjemnie kwaskowym (nie ostrym) zapachem. Konsystencja i barwa powinna być niezmieniona, czyli kiszonka powinna wyglądać tak jak materiał wyjściowy. Liście i łodygi powinny być dobrze widoczne, bez zanieczyszczeń i pleśni. Jeżeli pojawi się widoczna pleśń, to takiej kiszonki nie można skarmiać. Czyli dobra kiszonka powinna wyglądać na tyle apetycznie, abyśmy mogli ją sami spróbować. Jeżeli nie możemy tego zrobić, to również taka kiszonka nie nadaje się dla krów. Kiszonkę o gorszej jakości i niższej wartości pokarmowej można przeznaczyć dla opasanych buhajów. Ocenę jakości kiszonki można dokonać według klucza DLG oraz dodatkowo wykonać analizy chemiczne. Parametry jakościowe dobrej kiszonki z kukurydzy przedstawiono w tab. 2. Należy jednak pamiętać, że przez samo badanie jakość kiszonki nie będzie lepsza! Dlatego wcześniej trzeba zrobić wszystko, aby wyprodukować dobrą kiszonkę, gdyż popełnione błędy rzadko dadzą się później zniwelować.

2. Parametry dobrej kiszonki z kukurydzy

Zawartość suchej masy % >35
Energia netto laktacji MJ/kg s.m. >6,5
Białko ogólne % s.m. 10-11
Włókno % s.m. <25
Popiół % s.m. <10
Substancja organiczna % s.m. >90
Wartość pH % s.m. <4,5
Kwas octowy % s.m. <1,0
Kwas masłowy % s.m. 0
Amoniak w N-całkowitym % <10
Alkohol % s.m. <1,0

Podsumowanie

Jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich podanych zasad i zastosujemy preparat do zakiszania kukurydzy Sano Labacsil lub Sanosilo Mais, to już po kilku tygodniach możemy być pewni, że uzyskaliśmy doskonałej jakości kiszonkę, która nie tylko będzie chętnie zjadana, ale także zagwarantuje wzrost wydajności krów. Rachunek ekonomiczny jest tu bardzo prosty. Koszt preparatu Sano Labacsil na 10 ton zjadanej w ciągu roku kiszonki z kukurydzy wynosi tylko 30 zł. Natomiast przy wzroście wydajności o 1 kg mamy rocznie o 300 l mleka więcej. A więc relacja nakładów do zysku może wynieść prawie 1:10. Nawet gdyby było 1 : 5, to i tak jest to niezwykle opłacalne. Czy można zrobić lepszy interes? Tylko z Sano inwestując niewiele można tak wiele zyskać.
(rk)


POWIĄZANE

Komisja Europejska zezwoliła wzeszłym tygodniu, 26 stycznia 2024r. na stosowanie...

Kazachstan planuje rozpocząć produkcję mieszanek paszowych z surowców alternatyw...

21 września, w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, Mazowiecki Ośrod...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę