Elewarr Sp. z o.o. – przewidywany skup zbóż 2004

17 sierpnia 2004

Elewarr Sp. z o.o. posiada w jedenastu swoich Oddziałach na terenie całego kraju powierzchnię pozwalającą na przechowanie około 600 tys. t zbóż.

W bieżącym roku Spółka jest przygotowana do prowadzenia skupu zbóż w ilości ustalonej w wyniku doświadczeń z lat ubiegłych i – wykorzystując optymalnie swoją powierzchnię magazynową – zamierza stosować następujące formy zagospodarowania plonów:

  • skup zbóż w okresie żniw po cenach rynkowych finansowany kredytem bankowym i środkami własnymi,
  • przyjmowanie zbóż na składowanie w Domu Składowym Spółki,
  • skup interwencyjny po 1 listopada we wszystkich Oddziałach w ramach działalności Centrów Interwencyjnych,
  • zawieranie umów Składu z opcją sprzedaży przedmiotu przechowywania,
  • skup usługowy dla innych podmiotów – zbóż paszowych dla producentów pasz i rzepaku dla zakładów tłuszczowych,
  • skup kukurydzy za środki własne i na zlecenie innych podmiotów.

W okresie kampanii żniwnej Spółka zamierza skupić po cenach rynkowych około 217 tys. t zbóż konsumpcyjnych, w tym około 188 tys. t pszenicy i 29 tys. t żyta. Środki finansowe na realizację tego zadania będą pochodzić z zaciągniętego kredytu oraz z funduszu własnego Elewarru. Spółka prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Składowe w dwóch Oddziałach – w Załężu i Proboszczewicach. Łączna powierzchnia Domu Składowego pozwala przechowywać 10 tys. t.

Z konsultacji przeprowadzonych z producentami zbóż wynika, że korzystanie z usług Domu Składowego nie cieszy się w bieżącym roku zainteresowaniem ze względu na długotrwałą i skomplikowaną procedurę (pełna weryfikacja zdolności kredytowej stosowana przez bank domicylowy).

Wszystkie Oddziały Spółki będą prowadzić po 1 listopada skup interwencyjny w ramach Centrów Interwencyjnych. Przewiduje się wstępnie skup 39 tys. t. Ze względu na trudną do przewidzenia w nowych warunkach WPR sytuację na rynku zbóż (zwłaszcza kształtowanie się cen w I połowie 2005 roku) Spółka zamierza wprowadzić nowy system skupu zbóż. Polega on na odpłatnym składowaniu zbóż z możliwością sprzedaży przechowywanego towaru. System nie wymaga od Spółki rezerwowania minimalnej powierzchni składowej w każdym elewatorze dla 5 tys. t, tak jak w przypadku Domu Składowego.

Producenci składający zboże w magazynach Spółki na ściśle określonych zasadach będą mogli:

  • odebrać je w dowolnym terminie,
  • odsprzedać przedsiębiorstwu składającemu po cenach rynkowych,
  • zlecić sprzedaż na giełdzie towarowej poprzez biuro maklerskie Elewarr.

Ta forma skupu – dzięki jasnym zasadom oraz zapowiedzią „mokrych żniw” – może cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród producentów. W ramach kontynuacji współpracy Spółki z Zakładami Tłuszczowymi przewidywany jest skup rzepaku (w łącznej ilości 33,5 tys. t) w oddziałach: w Gądkach, Bielsku Podlaskim, Krupcu i Wąbrzeźnie. Skupiony rzepak będzie sukcesywnie wydysponowywany najpóźniej do 1 listopada, przed rozpoczęciem skupu interwencyjnego. Na tych samych zasadach przewiduje się prowadzenie usługowego skupu zbóż (głównie paszowych) o łącznej ilości do 30 tys. t. Od września Spółka planuje rozpocząć skup kukurydzy za środki własne na potrzeby obrotu handlowego. W Oddziałach położonych w rejonach wysokiej podaży kukurydzy skup szacuje się na 20 tys. t na potrzeby własne i około 20 tys. t na zlecenie innych podmiotów. Łącznie we wszystkich opisanych wyżej formach Spółka Elewarr zamierza skupić około 300 tys. t zbóż (głównie konsumpcyjnych), 33,5 tys. t rzepaku i około 40 tys. t kukurydzy.


POWIĄZANE

W ostatnich latach i miesiącach sytuacja geopolityczna oraz rynkowa sprawiła, że...

Rolnicy - producenci papryki z polskiego zagłębia paprykowego na Południu Mazows...

CO W INTERNECIE PISZCZY?…. CZYLI SPRZEDAŻ MATERIAŁU SIEWNEGO W Internecie W złot...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę