Jak złagodzic suszę?

21 lipca 2008
W dniu 10 lipca Wielkopolska Izba Rolnicza poprosiła organizacje rolnicze i instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, by wypracować wnioski, które przyczynia się do łagodzenia skutków suszy. W spotkaniu wzięli udział m.in. Piotr Łykowski – Dyrektor OR ARiMR w Poznaniu, Marek Beer – Wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Ryszard Jaworski – Za-ca Dyrektora WODR, przedstawiciele wielkopolskich organizacji rolniczych.

Na przestrzeni ostatnich lat obszar Wielkopolski wyraźnie stepowieje. Prowadzono już rozmowy nt. osuszania i nawodnień. Jak powiedział Marek Beer Wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego jest opracowana ekspertyza dot. stopniowego postępującego osuszania Wielkopolski. Opracowany jest również program przeciwdziałania i łagodzenia skutków cyklicznie powtarzających się okresów ze znikomą ilością opadów czy ich zupełnym brakiem. Gdyby były środki można by ruszać z pracami w zasadzie od zaraz. Środki na ten cel pochodzą głównie z budżetu państwa, a ten przekazuje tylko 10-12% tego, o co się wnioskuje. W opracowanym programie małej retencji zaplanowano budowę 62 zbiorników, podniesienie poziomu jezior, konserwacje istniejących urządzeń i budowę nowych, tak by powstała sieć małych i dużych zbiorników, rowów kanałów. Są to działania długofalowe, może nie od razu przynoszące efekty, ale z upływem czasu. Przede wszystkim podniesie się poziom wód gruntowych, który w ostatnich latach znacznie się obniżył.

Jak powiedzieli uczestnicy spotkania dobrze by było porozumieć się z innymi województwami, które maja podobne problemy i wspólnie lobować o środki na gospodarkę wodną ze szczególnym uwzględnieniem łagodzenia skutków suszy.

Ważnym aspektem jest też hodowla roślin mniej wymagających co do warunków wodnych. Kolejną ważną sprawą jest odpowiednia agrotechnika, wprowadzanie materii organicznej do gleby. To są działania, które rolnicy mogą sami podjąć nie czekając na działania odgórne.

Wnioski wypracowane na spotkaniu:
·  Podjąć wspólne działania lobbingowe z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i około rolnictwa z włączeniem parlamentarzystów w celu zabezpieczenia działań w zakresie prawidłowej gospodarki wodnej.

·  Działania polegające na przygotowaniu i przekazaniu informacji o przystosowaniu zabiegów agrotechnicznych, które będą uwzględniały zmiany w zakresie ocieplania się klimatu.

·  Podjęcie prac w zakresie hodowli i aklimatyzacji roślin, mających na celu wyhodowanie odmian roślin, które będą posiadały zdolności do wegetacji w zmieniający się warunkach klimatycznych.

·  Poczynienie starań, aby płatności z tytułu dopłat bezpośrednich były wypłacane w pierwszej kolejności na obszarach szczególnie dotkniętych suszą.

·  Dokonać zmian w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej, które określiłyby terminy rozpoczęcia nawożenia i ewentualnych prac agrotechnicznych w stosunku do zjawisk fenologicznych, a nie sztywno przyjętych terminów kalendarzowych.

·  Zabezpieczenie interesów hodowców i producentów poprzez odstąpienie od kar umownych wynikających z nie wywiązania się ilościowego i jakościowego wytwarzanych produktów np. kwoty mleczne, kwoty cukrowe, umowy z zakładami tłuszczowymi itp.

·  Opracowanie wzoru wniosku i protokołu, który w sposób jasny i przejrzysty pozwoli określić faktyczne straty w plonach i w sposób porównywalny pozwoli określić utracone dochody na skutek sil żywiołów.

·  Udzielenie bezzwrotnej pomocy socjalnej dla gospodarstw dotkniętych klęską.

·  Odstąpienie od górnej granicy udzielania pomocy publicznej (de minimis) dla gospodarstw objętych klęską m.in.: dopłaty do materiału siewnego, zwolnienie z podatku gruntowego, czynszu dzierżawnego.

·   Nie stosować sankcji finansowych w stosunku do gmin w formie obniżenia subwencji ogólnych, jeżeli umorzenia podatku rolnego dokonane były na terenach objętych klęską.


POWIĄZANE

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się w połowie sierpnia do wi...

Jak informuje KRIR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało odpowiedź na ...

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała apel do V-ce Premiera i Ministra Rolnict...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę