Advertisement

O objęcie płatnością traw i mieszanek traw

23 marca 2007
Analizując rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tych płatności do upraw roślin objętych tymi płatnościami, Krajowa Rada Izby Rolniczych zwróciła się prośba do Andrzeja Leppera ,Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  o objęcie płatnością zwierzęcą traw i mieszanek traw uprawianych na gruntach ornych.

Zdaniem samorządu rolniczego prowadzenie intensywnej produkcji zwierzęcej wymaga zabezpieczenia odpowiedniej bazy paszowej również w formie upraw traw na gruntach ornych.

- Brak proponowanego przez nas rozwiązania spowoduje, że wielu rolników prowadzących intensywną produkcję zwierzęcą zostanie w tym roku w ogóle pozbawionych płatności zwierzęcej. Zwracam również uwagę, że wielu rolników nie deklarowało powierzchni trwałych użytków zielonych, a w ich miejsce wykazywali oni we wnioskach grunty orne z uprawą traw, gdyż obawiali się pozbawienia możliwości użytkowania przemiennego gruntów, niezwykle przydatnego w produkcji zwierzęcej – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR
Samorząd rolniczy licząc na zrozumienie przez szefa resortu rolnictwa  tego problemu i  oczekuje na przyjęcie proponowanych przez KRIR rozwiązań.

 
                            


POWIĄZANE

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się d...

Ekstremalny stres jakiego doznały międzyplony z powodu suszy miał wpływ na przed...

Nowe, szerokie portfolio zapewni producentom rolnym stabilność i dobre plony. Co...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę