Bayer_dekalb_lipiec_2020

O uprawie cebuli

5 października 2006

Nakładem Wydawnictwa Plantpress ukazała się napisana przez Prof. dr hab. Adama Dobrzańskiego i Prof. dr hab. Franciszka Adamickiego - pracowników naukowych Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach - książka pod tytułem "Uprawa cebuli".

Chcąc obiektywnie ocenić wkład tej pozycji do podniesienia wiedzy i naszego życia zawodowego należy podkreślić dużą rolę jaką odgrywa uprawa cebuli w naszym kraju. Otóż Polska jest jednym z głównych producentów cebuli w Europie zajmując trzecie miejsce pod względem produkcji po Hiszpanii i Holandii. Cebulę przeznaczamy głównie na zaopatrzenie rynku krajowego, ale także na eksport, przede wszystkim na rynki zachodnie. Cebula produkowana w Polsce jest wysoko ceniona przez zagranicznych odbiorców ze względu na wysoką jakość i dobre przygotowanie towaru.

Uprawa cebuli cieszy się dużym zainteresowaniem producentów głównie ze względu na możliwość różnorodnego zagospodarowania plonów - sprzedaż cebuli świeżej lub z przeznaczeniem do suszenia, mrożenia i konserwowania. Jednak dla zwiększenia opłacalności konieczne jest wprowadzanie nowoczesnej technologii uprawy pozwalającej na uzyskiwanie plonów w granicach 45-60 t/ha i właściwej technologii przechowania i przygotowania do sprzedaży tak, aby można było wydłużyć okres podaży cebuli aż do wiosny uzyskać wyższe ceny. I właśnie niezaprzeczalną wartością książki "Uprawa cebuli" jest całościowe potraktowanie problemu nowoczesnej technologii.

Zwrócono szczególną uwagę na produkcję integrowaną a więc uprawę przy ograniczonym do niezbędnego minimum zużyciu środków ochrony roślin i nawozów, z wykorzystaniem postępu agrotechnicznego oraz warunków naturalnych, nie pogarszających walorów środowiska naturalnego. Wskazano na wymagania glebowe, stanowisko w płodozmianie i optymalne warunki klimatyczne dla wzrostu i tworzenia cebul. Scharakteryzowano odmiany przydatne dla określonego rejonu uprawy i planowanego zagospodarowania plonu. Dużo miejsca poświęcono należytej uprawie roli przed uprawą cebuli różnymi metodami (z siewu, z rozsady, z dymki), a także zabiegom pielęgnacyjnym (usuwanie zaskorupienia i spulchnianie międzyrzędzi, nawadnianie, zabezpieczenie cebuli ozimej przed wymarzaniem, zastosowanie stymulatorów wzrostu i plonowania).

Omówiono kompleksowo nawożenie kładąc szczególny nacisk nie tylko na nawożenie organiczne i mineralne (przedwegetacyjne i pogłówne), ale także nawożenie dolistne. Podano nowoczesne podejście do ochrony cebuli. Wyeksponowano przy tym potrzebę profilaktyki. W regulowaniu zachwaszczenia, które pozostawione w uprawie może spowodować nawet 100% stratę plonu, zaleca się najpierw stosowanie licznych metod agrotechnicznych, a dopiero w następnej kolejności użycie w optymalnym czasie herbicydów dobieranych w zależności od składu gatunkowego chwastów.

Także w zwalczaniu szkodników i chorób zwrócono uwagę na działanie zapobiegające a również na właściwe zwalczanie chemiczne. Wiele miejsca poświęcono przechowywaniu cebuli. Zwrócono przy tym uwagę na czynniki uprawowe wpływające na jakość i trwałość przechowalniczą cebuli, termin zbioru, sposób zbioru i dosuszania. Wskazano jak duży jest wpływ warunków przechowania (temperatura, wilgotność względna powietrza, cyrkulacja i wymiana powietrza, skład gazowy atmosfery, higiena przechowywania) na jakość cebuli po przechowaniu. Opisano sposoby przechowywania cebuli podając zarówno te najprostsze - luzem w adoptowanych budynkach - jak i te w specjalistycznych przechowalniach i chłodniach z kontrolowaną atmosferą. Rozdział o przygotowaniu cebuli do transportu i handlu kończy tę, liczącą 146 stron, książkę. Autorzy podają też 32 pozycje literatury uzupełniającej, w której omawiane są niektóre zagadnienia dotyczące cebuli.

Jest to opracowanie kompleksowe, nowoczesne, napisane dobrą, poprawną polszczyzną, uatrakcyjnione wieloma rysunkami i aż 64 barwnymi fotografiami. Gratuluję Autorom i Wydawnictwu i przewiduję ogromne zainteresowanie warzywników tą książką. Polecam ją wszystkim producentom zainteresowanym integrowaną, a także ekologiczną uprawą cebuli. Niezależnie od stosowanej w gospodarstwie technologii uprawy, książka ta pozwala producentowi zaznajomić się z nowoczesnymi metodami produkcji, pogłębić swoje wiadomości i kompleksowo spojrzeć na całą uprawę tej rośliny. Wiele cennych informacji znajdą w niej również pracownicy naukowi, służby doradcze, studenci wydziałów ogrodniczych oraz nauczyciele i uczniowie szkół średnich.


POWIĄZANE

Borówka zdobyła tytuł „Najlepszego owocu świata 2020 według dietetyków”. Plebisc...

Od 24 lipca br. zaczyna obowiązywać zaktualizowany Regulamin Rynku Towarów Rolno...

Czerwiec dla uczniów kojarzący się ze swobodą, rozpoczynający wakacje, otwiera r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę