Bayer_komplet_11.10.19

O uprawie cebuli

5 października 2006

Nakładem Wydawnictwa Plantpress ukazała się napisana przez Prof. dr hab. Adama Dobrzańskiego i Prof. dr hab. Franciszka Adamickiego - pracowników naukowych Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach - książka pod tytułem "Uprawa cebuli".

Chcąc obiektywnie ocenić wkład tej pozycji do podniesienia wiedzy i naszego życia zawodowego należy podkreślić dużą rolę jaką odgrywa uprawa cebuli w naszym kraju. Otóż Polska jest jednym z głównych producentów cebuli w Europie zajmując trzecie miejsce pod względem produkcji po Hiszpanii i Holandii. Cebulę przeznaczamy głównie na zaopatrzenie rynku krajowego, ale także na eksport, przede wszystkim na rynki zachodnie. Cebula produkowana w Polsce jest wysoko ceniona przez zagranicznych odbiorców ze względu na wysoką jakość i dobre przygotowanie towaru.

Uprawa cebuli cieszy się dużym zainteresowaniem producentów głównie ze względu na możliwość różnorodnego zagospodarowania plonów - sprzedaż cebuli świeżej lub z przeznaczeniem do suszenia, mrożenia i konserwowania. Jednak dla zwiększenia opłacalności konieczne jest wprowadzanie nowoczesnej technologii uprawy pozwalającej na uzyskiwanie plonów w granicach 45-60 t/ha i właściwej technologii przechowania i przygotowania do sprzedaży tak, aby można było wydłużyć okres podaży cebuli aż do wiosny uzyskać wyższe ceny. I właśnie niezaprzeczalną wartością książki "Uprawa cebuli" jest całościowe potraktowanie problemu nowoczesnej technologii.

Zwrócono szczególną uwagę na produkcję integrowaną a więc uprawę przy ograniczonym do niezbędnego minimum zużyciu środków ochrony roślin i nawozów, z wykorzystaniem postępu agrotechnicznego oraz warunków naturalnych, nie pogarszających walorów środowiska naturalnego. Wskazano na wymagania glebowe, stanowisko w płodozmianie i optymalne warunki klimatyczne dla wzrostu i tworzenia cebul. Scharakteryzowano odmiany przydatne dla określonego rejonu uprawy i planowanego zagospodarowania plonu. Dużo miejsca poświęcono należytej uprawie roli przed uprawą cebuli różnymi metodami (z siewu, z rozsady, z dymki), a także zabiegom pielęgnacyjnym (usuwanie zaskorupienia i spulchnianie międzyrzędzi, nawadnianie, zabezpieczenie cebuli ozimej przed wymarzaniem, zastosowanie stymulatorów wzrostu i plonowania).

Omówiono kompleksowo nawożenie kładąc szczególny nacisk nie tylko na nawożenie organiczne i mineralne (przedwegetacyjne i pogłówne), ale także nawożenie dolistne. Podano nowoczesne podejście do ochrony cebuli. Wyeksponowano przy tym potrzebę profilaktyki. W regulowaniu zachwaszczenia, które pozostawione w uprawie może spowodować nawet 100% stratę plonu, zaleca się najpierw stosowanie licznych metod agrotechnicznych, a dopiero w następnej kolejności użycie w optymalnym czasie herbicydów dobieranych w zależności od składu gatunkowego chwastów.

Także w zwalczaniu szkodników i chorób zwrócono uwagę na działanie zapobiegające a również na właściwe zwalczanie chemiczne. Wiele miejsca poświęcono przechowywaniu cebuli. Zwrócono przy tym uwagę na czynniki uprawowe wpływające na jakość i trwałość przechowalniczą cebuli, termin zbioru, sposób zbioru i dosuszania. Wskazano jak duży jest wpływ warunków przechowania (temperatura, wilgotność względna powietrza, cyrkulacja i wymiana powietrza, skład gazowy atmosfery, higiena przechowywania) na jakość cebuli po przechowaniu. Opisano sposoby przechowywania cebuli podając zarówno te najprostsze - luzem w adoptowanych budynkach - jak i te w specjalistycznych przechowalniach i chłodniach z kontrolowaną atmosferą. Rozdział o przygotowaniu cebuli do transportu i handlu kończy tę, liczącą 146 stron, książkę. Autorzy podają też 32 pozycje literatury uzupełniającej, w której omawiane są niektóre zagadnienia dotyczące cebuli.

Jest to opracowanie kompleksowe, nowoczesne, napisane dobrą, poprawną polszczyzną, uatrakcyjnione wieloma rysunkami i aż 64 barwnymi fotografiami. Gratuluję Autorom i Wydawnictwu i przewiduję ogromne zainteresowanie warzywników tą książką. Polecam ją wszystkim producentom zainteresowanym integrowaną, a także ekologiczną uprawą cebuli. Niezależnie od stosowanej w gospodarstwie technologii uprawy, książka ta pozwala producentowi zaznajomić się z nowoczesnymi metodami produkcji, pogłębić swoje wiadomości i kompleksowo spojrzeć na całą uprawę tej rośliny. Wiele cennych informacji znajdą w niej również pracownicy naukowi, służby doradcze, studenci wydziałów ogrodniczych oraz nauczyciele i uczniowie szkół średnich.


POWIĄZANE

Ekstremalny stres jakiego doznały międzyplony z powodu suszy miał wpływ na przed...

Nowe, szerokie portfolio zapewni producentom rolnym stabilność i dobre plony. Co...

Od trzech dni wypłacane są już pieniądze w ramach pomocy suszowej. 3 październik...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę