Organizacja niektórych rynków rolnych

17 lipca 2002
Projekt ustawy wprowadza do prawodawstwa polskiego rozwiązania prawne i organizacyjne stosowane w Unii Europejskiej na rynkach zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych, lnu na ziarno, lnu i konopi na włókno oraz chmielu i tytoniu. Projekt tworzy ramy prawno-organizacyjne dostosowujące do norm wspólnotowych system zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż przez Agencję Rynku Rolnego oraz udzielania pomocy finansowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Projektowana ustawa przygotowuje też podstawy prawne do wdrożenia wspólnej polityki rolnej UE. Jedną z jej podstawowych zasad jest jedność rynku, która – obok solidarności finansowej i preferencji dla produktów UE – decyduje o skuteczności wspólnotowych regulacji rynkowych. Regulacje te obejmują mechanizmy interwencji wewnętrznej i ochrony granicznej. Zboża i ich przetwory zaliczane są do rynków szczególnie wrażliwych. Dlatego w tym przypadku systemy regulacji są najbardziej rozbudowane: interwencyjne zakupy i sprzedaż, dopłaty do eksportu, zezwolenie eksportowe i importowe oraz płatności bezpośrednie.

W Polsce interwencja ogranicza się tylko do zakupów interwencyjnych zbóż konsumpcyjnych, pszenicy i żyta, oraz dopłat do cen ich skupu. Stosuje się też dopłaty eksportowe do rzepaku. W Unii zakupami interwencyjnymi objęte są wszystkie zboża podstawowe (pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, sorgo). Ponadto producenci zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych, lnu na ziarno, lnu i konopi na włókno oraz chmielu i tytoniu otrzymują dopłaty bezpośrednie w ramach przyznanych ilościowych limitów krajowych.

Przyjęty projekt ustawy określa zadania oraz właściwość jednostek organizacyjnych i organów w zakresie:

  • zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż;
  • udzielania pomocy finansowej producentom zbóż, roślin oleistych (w tym lnu uprawianego na ziarno), roślin wysokobiałkowych, strączkowych, lnu i konopi uprawianych na włókno oraz chmielu i tytoniu;
  • udzielania pomocy finansowej pierwszym przetwórcom słomy lnianej i konopnej na włókno oraz osobom traktowanym jako przetwórcy.

W projektowanej ustawie zadania, przewidziane w przepisach unijnych dla agencji interwencyjnej, zostały przypisane Agencji Rynku Rolnego, która będzie je realizować w formie umów z centrami interwencyjnymi, czyli zespołami magazynów zlokalizowanych na poszczególnych obszarach. Staną się one istotnym elementem sprawnego funkcjonowania rynku zbóż. Lista tych centrów zostanie ustalona do końca I kwartału 2003 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmie udzielanie pomocy finansowej w formie dopłat do upraw, do odłogowania, do tytoniu oraz do przetwarzania (słomy lnianej lub konopnej na włókno).

Łączna kwota płatności bezpośrednich na uprawy przewidziane projektowaną ustawą wyniesie rocznie ponad 3 265 mln euro. Środki te będą refundowane Polsce przez Unię Europejską. Strona polska będzie finansować jedynie obsługę administracyjną systemu oraz jego kontrolę.

Przyjęcie unijnych zasad interwencji spowoduje wzrost dochodów gospodarstw rolnych nawet do 20%. Poprawa sytuacji finansowej rolników może zahamować odpływ siły roboczej z rolnictwa, a ponadto spowodować wzrost popytu na usługi na wsi. Zwiększenie poziomu wsparcia zwiększy też możliwości reprodukcji majątku trwałego, a inwestycje poprawią jakość produkcji i obniżą jej koszty, co spowoduje z kolei poprawę konkurencyjności produktów.


POWIĄZANE

Jak podaje ARiMR do 17 sierpnia wypłacono rolnikom łącznie 1,79 mld zł z tytułu ...

Odpowiedź na pytanie – kiedy zbierać kukurydzę? – wydaje się oczywista. Gdy będz...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 sierpnia 2022 r. do Wicepremiera...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę