Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

„POLICE” – prognoza wyników 2007 i zmiana celu emisyjnego

27 kwietnia 2007
Zarząd Z.Ch. „POLICE” SA podaje prognozę wyników finansowych na rok 2007. Rada Nadzorcza Z.Ch. „POLICE” SA pozytywnie zaopiniowała zmianę celu inwestycyjnego. Zatwierdzona 24.04.2007 r. prognoza wyników finansowych na 2007 rok przewiduje, że Spółka zrealizuje 1 773,7 mln zł przychodów i ponad 37 mln zł zysku netto. Szacunek wyników uwzględnia efekty wdrażanego od marca „Operacyjnego Programu Naprawczego na lata 2007-2009” oraz jest sporządzony zgodnie z zasadami MSR.

Ważnym elementem prognozowanych wyników na 2007 rok jest poprawa efektywności sprzedaży eksportowej nawozów NP i NPK. Spółka wykorzystuje w pełni poprawę koniunktury na rynku nawozowym, w szczególności wzrost cen produktów i popytu na nawozy sprzedawane przez Z.Ch. POLICE SA. Również i na rynku krajowym w drugiej połowie pierwszego kwartału uwidoczniła się poprawa sytuacji rynkowej. Zarząd ocenia, że trend ten zostanie utrzymany w najbliższym okresie, co skutkować będzie poprawą osiąganych wyników finansowych Spółki. Zarząd przewiduje, że w 2007 roku należy spodziewać się wzrostu cen w segmencie nawozowym na rynku krajowym, wzrostu cen eksportowych nawozów wieloskładnikowych i mocznika, utrzymanie się cen bieli tytanowej na rynkach eksportowych oraz na rynku krajowym oraz utrzymania się niekorzystnych tendencji na rynku amoniaku W obszarze planu kosztów, uwzględniony został przewidywany wzrost ceny gazu w IV kwartale 2007 roku, a także wzrost cen soli potasowej,  fosforytów i stawek frachtowych. Zakłada się natomiast utrzymanie się cen surowców tytanonośnych.

Zmiana celu emisyjnego

Podczas wczorajszego (24.04.2007.) posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała zmianę celu inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzenia studium opłacalności Zarząd Spółki uznał, że modernizacja linii do produkcji DAP nie jest opłacalna w obecnej sytuacji rynkowej. Zamiast tego zrealizowana zostanie modernizacja instalacji NPK II. Plan tej inwestycji zakłada zwiększenie zdolności produkcyjnej z 540 tysięcy ton do 700 tysięcy ton tego produktu. Istotnym atutem projektu jest możliwość poszerzenia asortymentu produkowanego na instalacjach NPKII, o nowe formuły wysokoazotowe (typu NP 20-20, NPK 15-15-15), niemożliwe do wykonania na obecnych instalacjach wydziału nawozowego. Po modernizacji instalacja ta pozwoli na oszczędności energii oraz zużycia surowców. Planowane zadanie inwestycyjne przyniesie większe korzyści inwestycyjne niż modernizacja linii do produkcji DAP – NPV nowego projektu jest wyższa o ponad 9,4 mln zł.

Planowane nakłady na modernizację wytwórni to koszt około 35 mln złotych, wobec 40,0 mln zł przewidzianych w Prospekcie emisyjnym na „Modernizację linii do produkcji DAP”. Planuje się, że jej realizacja rozpocznie się jeszcze w 2007 roku. Zadanie to zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. Termin zakończenia inwestycji dot. „Modernizacji Wytwórni NPK II” zostanie ustalony z wykonawcą zadania inwestycyjnego.
***
Zakłady Chemiczne POLICE SA są jedną z największych firm chemicznych w Polsce zaliczanych do grupy podmiotów tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. W 1995 roku Police zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W lipcu 2005 roku debiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Produkcja Zakładów Chemicznych POLICE SA w ok. 50 proc. sprzedawana jest na rynkach zewnętrznych, co stawia firmę w grupie największych polskich eksporterów. POLICE wyróżnia m.in. unikatowa w Polsce instalacja bieli tytanowej, skala produkcji amoniaku, kwasów: fosforowego i siarkowego oraz pozycja w sektorze mineralnych nawozów wieloskładnikowych - firma produkuje 50  proc. wszystkich wytwarzanych w Polsce nawozów tej grupy. Na co dzień w spółce zatrudnionych jest 2,8 tys. osób.


POWIĄZANE

W ogrodzie niezależnie od pory roku zawsze jest coś do zrobienia, a jednym z klu...

W wieloletnich uprawach ogrodniczych często stajemy w obliczu dylematów: jak int...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę