Police - wyższa prognoza wyników 2007 i zgoda na modernizacje

27 czerwca 2007
Uchwalona przez Zarząd Zakładów  Chemicznych „POLICE” SA  korekta w górę prognozy wyniku finansowego na 2007 została zaakceptowana przez  Radę Nadzorczą. Rada wyraziła także zgodę na nabycie aktywów trwałych.

Uchwalona przez Zarząd Z.Ch. „POLICE” SA  korekta w górę prognozy wyników finansowych na 2007 rok przewiduje, że Spółka zrealizuje 1.742  mln zł przychodów ze sprzedaży i ponad 81 mln zł zysku netto. To znacząco więcej niż przewidywała poprzednia, opublikowana w Raporcie bieżącym nr 24/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku  prognoza wyników (1.774 mln zł  przychodów ze sprzedaży, zmiana o 1,8% i 38 mln zł zysku netto - zmiana o +114,5%).

Nowa prognoza jest efektem korzystnych tendencji rynkowych  oraz uwzględnienia aktualne zaawansowanie realizacji planu finansowego.

Nowy szacunek wyników uwzględnia efekty wdrażanego od marca „Operacyjnego Programu Naprawczego na lata 2007-2009”. Ponadto nowy plan finansowy został sporządzony w oparciu o m. in. zaktualizowane ceny surowców, wolumen i ceny sprzedaży, plan kosztów oraz plan remontów.

Spółka przewiduje utrzymanie się w II półroczu występujących w pierwszych miesiącach roku korzystnych tendencji cenowych na rynku nawozów fosforowych i mocznika, szczególnie w eksporcie,  wzrost rynkowych cen amoniaku do poziomu uzasadniającego wznowienie sprzedaży eksportowej (mniejszy wobec zakładanego w poprzedniej prognozie), nieznaczny spadek cen bieli tytanowej spowodowany presją podażową wiodących na rynku  producentów.

Głównym czynnikiem kształtującym koszty własne sprzedanych wyrobów w  II półroczu 2007 roku  będzie poziom cen surowców i materiałów. Spółka zakończyła cykl negocjacji cen dostaw  fosforytów i soli potasowej, a skutki zmian cen zostały ujęte w prognozie. W odróżnieniu od założeń przyjętych poprzednio zakłada się utrzymanie stabilnych cen gazu ziemnego na poziomie obecnych warunków rynkowych.  Koszty o charakterze administracyjnym będą kształtować się na stabilnym poziomie. Podjęto działania służące poprawie stanu technicznego majątku produkcyjnego i logistycznego.   
Założenia przyjęte przy opracowaniu aktualnej prognozy i ich zmiany w stosunku do założeń przyjętych poprzednio to średni kurs wymiany: 3,75 PLN/EUR w drugim półroczu (w poprzedniej prognozie przyjęto  3,79 PLN/EUR na rok); 2,78 PLN/USD w drugim półroczu (w poprzedniej prognozie zakładano  2,98 PLN/USD na rok)

Rada zatwierdza inwestycje

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na nabycie aktywów trwałych na łączną kwotę prawie 9 mln zł, co wiąże się z przeprowadzeniem dwóch inwestycji. Pierwsza z nich zakłada modernizację układu sterowania, nadzoru i optymalizacji turbiny na wydziale elektrociepłowni wraz z pracami odtworzeniowymi przy turbozespole. Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania to kwota  niespełna 6,5 mln zł. System zapewni większą dyspozycyjność i jeszcze wyższy poziom techniczny elektrociepłowni II, która zabezpiecza podaż pary wysokoprężnej dla zakładu azotowego, w którym produkowany jest mocznik i amoniak.
Drugie zadanie o wartości 2,5 mln zł dotyczy modernizacji na wydziale NPK, i jest inwestycją odtworzeniową.


***
Zakłady Chemiczne POLICE SA są jedną z największych firm chemicznych w Polsce zaliczanych do grupy podmiotów tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. W 1995 roku Police zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W lipcu 2005 roku debiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Produkcja Zakładów Chemicznych POLICE SA w ok. 50 proc. sprzedawana jest na rynkach zewnętrznych, co stawia firmę w grupie największych polskich eksporterów. POLICE wyróżnia m.in. unikatowa w Polsce instalacja bieli tytanowej, skala produkcji amoniaku, kwasów: fosforowego i siarkowego oraz pozycja w sektorze mineralnych nawozów wieloskładnikowych - firma produkuje 50  proc. wszystkich wytwarzanych w Polsce nawozów tej grupy. Na co dzień w spółce zatrudnionych jest 2,8 tys. osób.

POWIĄZANE

W ostatnich latach i miesiącach sytuacja geopolityczna oraz rynkowa sprawiła, że...

Rolnicy - producenci papryki z polskiego zagłębia paprykowego na Południu Mazows...

CO W INTERNECIE PISZCZY?…. CZYLI SPRZEDAŻ MATERIAŁU SIEWNEGO W Internecie W złot...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę