Advertisement

Realizacja mechanizmu Pomoc do zakładania plantacji trwałych w 2008 r.

3 października 2008
Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051) Rolnicy, którzy założyli plantacje wieloletnich roślin energetycznych mogli ubiegać się w ARR o zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych z tytułu ich założenia.

Wnioski o przyznanie pomocy należało składać w Oddziałach Terenowych ARR właściwych ze względu na miejsce założenia plantacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych. Oznacza to, że ostateczny termin na złożenie wniosków w ARR upłynął w dniu 9 września br.

W powyższym terminie do Oddziałów Terenowych ARR wpłynęło 47 wniosków o przyznanie pomocy do łącznej powierzchni plantacji wynoszącej 817,66 ha, w tym:

    * 553,58 ha wierzby energetycznej (67,7%),
    * 232,57 ha miskanta (28,4%),
    * 16,83 ha ślazowca pensylwańskiego (2,1%),
    * 14,68 ha topoli (1,8%).

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy zostało złożonych w województwach: podkarpackim (8 wniosków) oraz warmińsko-mazurskim (7 wniosków).
Powierzchnia plantacji zgłoszonych do mechanizmu była największa województwach: warmińsko-mazurskim (156,12 ha), wielkopolskim (104,63) oraz opolskim (104,57).

Obecnie Agencja Rynku Rolnego jest w trakcie kontroli spełniania przez plantacje warunków niezbędnych do przyznania pomocy oraz wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Pomoc do zakładania plantacji trwałych dla wniosków złożonych w 2008 r. zostanie wypłacona Rolnikom do końca tego roku.


POWIĄZANE

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się d...

Ekstremalny stres jakiego doznały międzyplony z powodu suszy miał wpływ na przed...

Nowe, szerokie portfolio zapewni producentom rolnym stabilność i dobre plony. Co...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę