aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rośliny energetyczne – upływa termin składania umów i deklaracji

6 czerwca 2007
Agencja Rynku Rolnego informuje, że 9 czerwca 2007 roku upływa termin składania w Oddziałach Terenowych ARR:
• umów na dostawę roślin energetycznych zawartych z rolnikami ubiegającymi się o przyznanie płatności – przez zatwierdzone podmioty skupujące lub zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze,
• kopii deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie – przez wnioskodawców (rolników), którzy złożyli ww. deklaracje w biurach powiatowych ARiMR wraz z wnioskiem o przyznanie płatności.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Zatwierdzone podmioty skupujące oraz zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze są zobowiązane do przekazywania Dyrektorowi OT ARR właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu w terminie do 9 czerwca 2007 roku:
• egzemplarzy umów na dostawę roślin energetycznych zawartych z rolnikami lub kserokopii tych umów;
• egzemplarzy aneksów do ww. umów zawartych z rolnikami lub kserokopii tych aneksów;
• informacji o wypowiedzeniu umów zawartych z wnioskodawcami (o ile umowy były wcześniej złożone w ARR);
Kserokopie umów bądź aneksów do umów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu skupującego;
Wnioskodawcy wykorzystujący bądź przetwarzający rośliny energetyczne na cele energetyczne we własnym gospodarstwie są zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi OT ARR właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu w terminie do 9 czerwca 2007 roku:
• kopii deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie;
• kopii deklaracji zmieniającej, korygującej lub wycofującej pierwotną deklarację;POWIĄZANE

Główne cechy rzepaku ozimego, które weryfikowane są przed zakupem materiału siew...

Do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siew...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę