BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Rośliny energetyczne – upływa termin składania umów i deklaracji

6 czerwca 2007
Agencja Rynku Rolnego informuje, że 9 czerwca 2007 roku upływa termin składania w Oddziałach Terenowych ARR:
• umów na dostawę roślin energetycznych zawartych z rolnikami ubiegającymi się o przyznanie płatności – przez zatwierdzone podmioty skupujące lub zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze,
• kopii deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie – przez wnioskodawców (rolników), którzy złożyli ww. deklaracje w biurach powiatowych ARiMR wraz z wnioskiem o przyznanie płatności.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Zatwierdzone podmioty skupujące oraz zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze są zobowiązane do przekazywania Dyrektorowi OT ARR właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu w terminie do 9 czerwca 2007 roku:
• egzemplarzy umów na dostawę roślin energetycznych zawartych z rolnikami lub kserokopii tych umów;
• egzemplarzy aneksów do ww. umów zawartych z rolnikami lub kserokopii tych aneksów;
• informacji o wypowiedzeniu umów zawartych z wnioskodawcami (o ile umowy były wcześniej złożone w ARR);
Kserokopie umów bądź aneksów do umów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu skupującego;
Wnioskodawcy wykorzystujący bądź przetwarzający rośliny energetyczne na cele energetyczne we własnym gospodarstwie są zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi OT ARR właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu w terminie do 9 czerwca 2007 roku:
• kopii deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie;
• kopii deklaracji zmieniającej, korygującej lub wycofującej pierwotną deklarację;POWIĄZANE

"Kukurydza jest jedną z roślin o najbardziej widocznej ekspresji postępu genetyc...

VERGE™ to wyjątkowy zespół przedsiębiorców, inwestorów, rolników, programistów i...

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu eksperci z kraju i ze świata, dyskutowali...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę