Rządowy program pomocy dla gospodarstw, które poniosły straty na skutek wymarznięcia upraw rolnych w 2007 roku.

27 lipca 2007
Uchwałą Nr 118/2007 z 3 lipca br. Rada Ministrów przyjęła program pomocy dla gospodarstw rolnych, grup i producentów rolnych, oraz przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi silnymi przymrozkami.

Stosownie do postanowień punktu 3.4 załącznika do Uchwały, program ten przewiduje m.in.: „stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, na indywidualny wniosek rolnika poszkodowanego wymarznięciami w uprawach rolnych, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy poszkodowani przez wymarznięcie upraw rolnych mogą także ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności tytułu zadłużenia.”

Ponieważ Uchwała Rady Ministrów nie określa progu poniesionych strat spowodowanych wymarznięciem upraw rolnych, Prezes KRUS informuje, że wnioski od poszkodowanych rolników o udzielenie im ulg w spłacie zaległych składek, odroczenie terminu ich zapłaty bądź umorzenie należności będą rozpatrywane w Kasie z uwzględnieniem rozmiaru szkód spowodowanych wymarznięciem upraw rolnych, potwierdzonych protokołem odpowiedniej komisji powołanej na danym terenie do oszacowania strat.

Uchwała Rady Ministrów nr 118/2007 z dnia 03.07.2007 znajduje się TUTAJ

POWIĄZANE

Spotkanie ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego oraz mini...

Od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla produc...

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Roln...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę