W sprawie rodzajów roślin

28 kwietnia 2008
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 24 kwietnia zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Marka Sawickiego z wnioskiem o pilne podjęcie działań w celu zmiany przepisów art. 6 rozporządzenia Ministra  z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego regulującego możliwość uzyskania płatności zwierzęcej przez rolnika, który nie występował uprzednio z wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej.
  Zgodnie z przytoczonym powyżej artykułem rolnik, który wcześniej nie ubiegał się o płatności bezpośrednie oraz nie posiadał zwierząt gospodarskich w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 do 31 marca 2006, może ubiegać się o płatność zwierzęcą w przypadku gdy był posiadaczem bydła, owiec, kóz lub koni w okresie od dnia 15 września roku poprzedzającego złożenie stosownego wniosku do dnia 14 marca roku złożenia tego wniosku.
- Jak pokazują przypadki zgłaszane do samorządu rolniczego, przepis ten jest niezwykle krzywdzący dla osób rozpoczynających działalność rolniczą, zwłaszcza młodych rolników, którzy przejęli gospodarstwa wraz ze zwierzętami w innym okresie niż wymieniony powyżej i w opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych nie znajduje żadnego uzasadnienia dla pozostawienia go w takiej formie. Stanowi on bowiem znaczne ograniczenie dla procesu przejmowania gospodarstw z trwałymi użytkami zielonymi nastawionych na produkcję zwierzęcą przez osoby, które zdecydowały się na rozpoczęcie działalności rolniczej. Mając ponadto na uwadze okres przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego trwający do 15 maja, zdaniem samorządu rolniczego omawiany przepis nie koresponduje w jakikolwiek sposób do pozostałych regulacji w poruszanej kwestii – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb rolniczych
Dlatego też, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do resortu rolnictwa o zmianę okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i wydłużenie go do dnia 15 maja. Jak podkreśla Szmulewicz umożliwi to otrzymanie wsparcia w formie płatności zwierzęcej wszystkim tym, którzy przejęli gospodarstwa również w okresie przyjmowania przez ARiMR wniosków o płatności.POWIĄZANE

W związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie petycji grupy rolników z te...

Pierwsza transza wypłaty za skup jabłek przez firmę Eskimos wczoraj została prze...

Wypłaty pomocy suszowej wstrzymane do stycznia br., ze wglądu na wyczerpanie się...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę