aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Kredyt w ramach branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce

19 czerwca 2002

Kredyt w ramach branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce

Przeznaczenie:

1. Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w produkcji skrobi i jej modyfikatów: dekstryn, środków wykańczalniczych, nośników barwników i innych preparatów (klejonek i zapraw) w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym, włókienniczym i skórzanym polegających m.in. na:

 • modernizacji instalacji i urządzeń poprawiających stan w zakresie gospodarki energią, wodą i ściekami, materiałami i surowcami oraz ochronę środowiska naturalnego,
 • zakupie maszyn i urządzeń dla przetwórstwa ziemniaka na skrobię i jej modyfikaty,
 • modernizacji węzłów cieplnych,
  budowie lub modernizacji: oddziałów białka paszowego z wód sokowych ziemniaka, oddziałów modyfikacji - uszlachetniania skrobi ziemniaczanej, oddziałów produkcji skrobi ziemniaczanej dla skojarzonej produkcji skrobi zbożowej.

2. Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w produkcji ziemniaków skrobiowych polegających m.in. na:

 • zakupie sadzeniaków do reprodukcji oraz sadzeniaków do produkcji towarowej ziemniaków odmian skrobiowych,
 • zakupie sprzętu do sadzenia, pielęgnacji i zbioru ziemniaków sadzeniaków i ziemniaków towarowych,
  zakupie maszyn i urządzeń do nawadniania pól ziemniaczanych na cele produkcji skrobi ziemniaczanej.

Uwaga:
Kredyt nie może zostać przeznaczony na:

1. zakup maszyn i urządzeń, jeżeli umowa zostaje zawarta:

 • pomiędzy małżonkami,
 • pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb jeśli umowa ta stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości,
 • zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
3. refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu,
4. finansowanie kosztów dokumentacji projektowej.

Jednostki mogące ubiegać się o kredyt:

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów.
Osoby prawne.
Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Warunki udzielania kredytu:

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi obecnie, w zależności od banku, od 5,61 do 6,10% w skali roku.
2. Kwota kredytu nie może przekraczać:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 2 mln zł,
 • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane w zakresie przetwórstwa ziemniaka na skrobię, nie więcej jednak niż 8 mln zł.

3. Okres kredytowania - 8 lat.
4. Karencja w spłacie kapitału - 3 lata.
5. Podmioty realizujące przedsięwzięcia w produkcji skrobi i jej modyfikatów zobowiązane są do podpisania wieloletnich umów z producentami ziemniaków skrobiowych.
6. Podmioty realizujące przedsięwzięcia w produkcji ziemniaków sadzeniaków i ziemniaków towarowych na produkcję skrobi ziemniaczanej zobowiązane są do:

 • uprawy ziemniaków odmian skrobiowych w gospodarstwie na powierzchni minimum 4 ha,
 • zakupu minimum 10 ton sadzeniaków odmian skrobiowych do produkcji na cele produkcji towarowej,
 • uprawy ziemniaków odmian skrobiowych w gospodarstwie na powierzchni minimum 5 ha w celu uzyskania kredytu na zakup sprzętu do uprawy, pielęgnacji i zbioru ziemniaków skrobiowych,
 • posiadania wieloletniej umowy kontraktacyjnej na produkcję sadzeniaków względnie produkcję towarową ziemniaków na cele produkcji skrobi ziemniaczanej.

Procedura ubiegania się o kredyt:

1. Przygotowanie planu przedsięwzięcia.
2. Uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.
3. Złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje o kredycie uzyskać można w najbliższym
Ośrodku Doradztwa Rolniczego
lub
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
tel. (022) 860-28-53, (022) 860-28-54, (022) 860-28-55,
fax (022) 860-29-80

Informacje dotyczące ww linii kredytowej przygotowano dzięki współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Funduszu Współpracy


POWIĄZANE

Wałek przekaźnika mocy rurowy, znany również jako wałek odbioru mocy (WOM), to k...

Case IH jest amerykańskim producentem maszyn rolniczych. To jedna z największych...

Najnowsza edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę