Ptak_Waw_CTR_2024
Zielony Ład_podpisy

Nastroje przedsiębiorców pozytywne, gorzej z koniunkturą

19 grudnia 2023
Nastroje przedsiębiorców pozytywne, gorzej z koniunkturą

Najnowsza edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing wskazuje, że w poszczególnych branżach firmy oceniają swoją sytuację pozytywnie – 41 proc. uważa ją za dobrą, a większość bo 58 proc. uważa, że nie ulegnie ona zmianie w 2024 r. (23 proc. ocenia, że może się poprawić). Inaczej przedsiębiorcy postrzegają ogólną sytuację gospodarczą w Polsce -  aż 70 proc. respondentów określa ją  jako złą.


leasing-tanio

Z badania „Leasing Index” wynika, że firmy oceniają sytuację w swojej branży lepiej niż w całej polskiej gospodarce. Najbardziej pozytywnie w tym zakresie wypowiadają się przedstawiciele branży usługowej i produkcyjnej, gdzie bardzo dobrze i dobrze sytuację w swoim sektorze ocenia 49 i 48 proc. firm. Jako złą lub bardzo złą sytuację w tych branżach ocenia 10 proc. przedsiębiorców produkcyjnych i 7 proc. usługowych. Pozostałe dwie branże, czyli budowlana oraz handlowa pozytywnie oceniają obecne warunki na poziomie 36 i 29 proc. Odmiennego zdania jest 26 proc. firm z sektora budowlanego oraz 25 proc. przedsiębiorstw usługowych.

- Sygnały napływające z gospodarki krajowej i globalnej oraz z rynków finansowych pozostają niejednoznaczne. Potwierdza to również nasze badanie i różne wskazania przedstawicieli analizowanych branż. W krajowych wskaźnikach widzimy coraz więcej potwierdzenia tego, że aktywność gospodarcza zaczęła delikatnie poprawiać się
w trzecim kwartale. GUS wskazywał na lekkie ożywienie, które jest widoczne m.in.
w odsezonowanych danych o sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej, a także produkcji sprzedanej przemysłu. Jak wskazują analitycy ten trend powinien być kontynuowany, a sprzyjać mu będzie silny rynek pracy i wyraźny wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych
– podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. – Należy jednak wskazać, że dynamika zysków przedsiębiorstw będzie niższa niż w roku ubiegłym głównie za sprawą długotrwałego efektu wzrostu cen i kosztów produkcji. Popyt konsumpcyjny zmalał, udział inwestycji w PKB jest historycznie niski, jednak nie hamuje to popytu na rynku leasingu, który
w I połowie 2023 odnotował niecałe 15 proc. wzrostu, a w naszym przypadku uzyskał jeszcze lepszy wskaźnik gdyż wyniósł 16 proc.
– dodaje.

Inwestycje oraz bariery w rozwoju firm

43 proc. przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu deklaruje, że chce rozwijać skalę swojej działalności, co jednak stanowi spadek o 13 punktów procentowych w porównaniu do badania w 2019 roku. Najczęściej wskazywanym (80 proc.) obszarem rozwoju jest poszerzenie portfolio o nowe produkty lub usługi. Spada natomiast chęć przedsiębiorców do rozwoju firm poprzez zwiększanie zatrudnienia.

Leasing-tanio

- Aż o połowę więcej firm niż w 2019 roku chce rozwijać się w oparciu o wprowadzenie nowych produktów i usług. Jednak w rozbiciu na branże pojawiają się zauważalne dysproporcje, co jednoznacznie wskazuje, że firmy wyznaczają priorytety inwestycyjne w zależności  od aktualnej koniunktury danego sektora. Z drugiej strony należy wskazać, że zgodnie z najnowszymi danymi GUS za trzy kwartały br. wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych w stosunku do trzech kwartałów 2022 r. wyniósł 104,9
co stanowi wzrost o 4,9 proc.
– podkreśla Mariusz Włodarczyk.

W przypadku branży produkcyjnej ponad połowa badanych firm (54 proc.) deklaruje chęć rozwoju głównie w oparciu o poszerzanie portfolio (74 proc.), rzadziej zaś poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych (26 proc.) czy też zwiększenie zatrudnienia lub sieci dystrybucji (15 proc.). Podobnie kształtuje się podejście sektora usługowego. Skłonność inwestycyjną wskazuje co druga badana firma, z czego zdecydowana większość  (89 proc.) chce to osiągnąć poprzez  nowe produkty i usługi, rzadziej zaś chcą stawiać na zwiększenie zatrudnienia (25 proc.) i nowe oddziały (11 proc.). Z kolei tylko 38 proc. firm handlowych i 31 proc. budowalnych w ogóle deklaruje chęć rozwoju prowadzonej działalności.

- Warto podkreślić, że niemal sześć na dziesięć przedsiębiorstw uznało, że ogólna sytuacja rynkowa (58 proc.) oraz wysokie koszty prowadzenia działalności (58 proc.)
to główne przeszkody hamujące ich rozwój. Wpływ trudnej sytuacji na rynku odczuwa
blisko trzykrotnie więcej firm niż w 2021 roku, a wysokie koszty niemal dwukrotnie więcej. Oddziaływanie konkurencji, które w 2021 roku znajdowało się na drugim miejscu, a obecnie jest na trzecim (27 proc.), a jego istotność wzrosła o 5 pp.
w porównaniu do 2021 roku
– wskazuje Mariusz Włodarczyk.

Wskaźnik koniunktury gospodarczej

Z najnowszej edycji badania „Leasing Index” wynika, że aż 70 proc. badanych firm określa ogólną sytuację gospodarczą w Polsce jako (raczej lub zdecydowanie) złą
i jedynie 13 proc. przedsiębiorców uważa, że w 2024 roku koniunktura w Polsce ulegnie poprawie.

- Biorąc pod uwagę ocenę małych firm w zakresie obecnej i przyszłej sytuacji
w gospodarce,
w poszczególnych branżach oraz sytuacji w badanych firmach obliczyliśmy, że uśredniony wskaźnik koniunktury gospodarczej w 2023 roku wynosi 58 proc. – wskazuje Mariusz Włodarczyk.

Jako złą i bardzo złą ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce wskazuje aż 80 proc. firm budowlanych, 69 proc. handlowych, 67 proc. produkcyjnych oraz 64 proc. usługowych.

- Szukając mimo wszystko pozytywów, warto jednak zwrócić uwagę na dane makro jeśli chodzi o spodziewany przez OECD wzrost PKB na poziomie 2,6 proc. w 2024 r. i 2,9 proc. w 2025 r. Najnowsze dane GUS za III kwartał br. mówią, że PKB (wyrównany sezonowo) zwiększył się realnie o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem
i był wyższy niż przed rokiem o 0,6 proc. Te wskaźniki wraz ze wzrastającą, po okresie załamania, podażą na środki trwałe przez przedsiębiorców dają mocne podstawy
do utrzymania prognozowanego ponad 10 proc. wzrostu leasingu w roku 2024
– podsumowuje Mariusz Włodarczyk.

***

Santander Leasing to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem. Jest wieloletnim liderem finansowania maszyn i urządzeń, w ścisłej czołówce firm leasingowych. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora małych i średnich firm oraz korporacyjnym. Od zawsze kładzie nacisk na wysoką jakość świadczonych usług oraz gwarancję rzetelności we współpracy z klientami. Docenili to przedsiębiorcy, którzy przyznali spółce trzy razy z rzędu nagrodę Marki Godnej Zaufania w roku 2022, 2021 i 2020. Otrzymał nagrodę w konkursie „Gazety Bankowej” Technobiznes 2023 za wprowadzenie podpisu biometrycznego. Dodatkowo w 2020 r. został laureatem konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń w kategorii Najbardziej Innowacyjny Bank 2019, za wspieranie efektywności energetycznej sektora MŚP i wprowadzanie na rynek innowacji, które wyznaczają trendy dla całego rynku finansowego w Polsce.

                

oprac, e-red ppr.pl


POWIĄZANE

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na wystąpienie Zarządu Krajowej ...

Komisja opublikowała piąte roczne sprawozdanie na temat praworządności, w którym...

Tegoroczne lato należy do Alpro. Marka z portfolio Danone zaplanowała szereg ang...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę